center

Mr Selfridge

Mr Selfridge 2013
ژانر : درام ,
IMDb Rate 7.7/10 از 12677 رای
مدت زمان : 45 دقیقه
زبان : English
ستارگان : ron cook , jeremy piven , tom goodman-hill , amy beth hayes
نویسنده : Andrew Davies
محصول کشور : UK
داستان : داستان Mr. Selfridge زندگی واقعی این فرد که بنیانگذار زندگی تجمل گرایانه و رویایی آمریکایی بود و قصه کسب و کارش در لندن را تعریف میکند....

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[249.88 مگابایت] mr.selfridge.S01E01.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[185.20 مگابایت] mr.selfridge.s01e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[182.63 مگابایت] mr.selfridge.S01E03.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[181.97 مگابایت] mr.selfridge.S01E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[187.49 مگابایت] mr.selfridge.S01E05.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[177.79 مگابایت] mr.selfridge.S01E06.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[184.90 مگابایت] mr.selfridge.S01E07.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[185.41 مگابایت] mr.selfridge.s01e08.720p.hdtv.x264-river-BWBP.mkv HTTP

[179.77 مگابایت] mr.selfridge.S01E09.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[180.19 مگابایت] mr.selfridge.S01E10.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP


Season 2

[191.26 مگابایت] Mr.Selfridge.S02E01.Episode.1.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-NTb-BWBP.mkv HTTP

[184.50 مگابایت] mr.selfridge.S02E02.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[183.80 مگابایت] mr.selfridge.s02e03.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[180.77 مگابایت] mr.selfridge.S02E04.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[182.23 مگابایت] mr.selfridge.S02E05.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[177.64 مگابایت] mr.selfridge.s02e06.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[177.99 مگابایت] mr.selfridge.S02E07.720p.hdtv.x264-fov-BWBP.mkv HTTP

[179.09 مگابایت] mr.selfridge.s02e08.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[177.41 مگابایت] mr.selfridge.s02e09.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[182.12 مگابایت] mr.selfridge.s02e10.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP


Season 3

[179.71 مگابایت] mr.selfridge.s03e01.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[183.13 مگابایت] mr.selfridge.s03e02.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[180.99 مگابایت] mr.selfridge.s03e03.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[187.07 مگابایت] mr.selfridge.s03e04.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[185.52 مگابایت] mr.selfridge.s03e05.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[184.14 مگابایت] mr.selfridge.s03e06.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[182.64 مگابایت] mr.selfridge.s03e07.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[185.06 مگابایت] mr.selfridge.s03e08.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[184.97 مگابایت] mr.selfridge.s03e09.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP

[187.02 مگابایت] mr.selfridge.s03e10.720p.hdtv.x264-tla-BWBP.mkv HTTP


Season 4

[179.10 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-MS-BWBP.mkv HTTP

[178.89 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[183.99 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[180.29 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[183.54 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[183.75 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[184.13 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[183.71 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[174.59 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E09.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP

[174.68 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E10.720p.HDTV.x264-ORGANiC-BWBP.mkv HTTP


Season 01 - 720p.300MB

[336.84 مگابایت] mr.selfridge.s01e02.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[337.29 مگابایت] mr.selfridge.s01e08.720p.hdtv.x264-river.300MB-BWBP.mkv HTTP

[454.56 مگابایت] mr_selfridge.1x01.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[332.22 مگابایت] mr_selfridge.1x03.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[331.00 مگابایت] mr_selfridge.1x04.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[341.08 مگابایت] mr_selfridge.1x05.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[323.45 مگابایت] mr_selfridge.1x06.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[336.29 مگابایت] mr_selfridge.1x07.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[327.01 مگابایت] mr_selfridge.1x09.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[327.73 مگابایت] mr_selfridge.1x10.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 02 - 720p.300MB

[335.55 مگابایت] Mr.Selfridge.2x02.720p.HDTV.x264-FoV.300MB-BWBP.mkv HTTP

[334.35 مگابایت] mr.selfridge.s02e03.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[323.31 مگابایت] mr.selfridge.s02e06.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[325.77 مگابایت] mr.selfridge.s02e08.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[323.52 مگابایت] mr.selfridge.s02e09.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[330.49 مگابایت] mr.selfridge.s02e10.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[346.33 مگابایت] mr_selfridge.2x01.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[328.81 مگابایت] mr_selfridge.2x04.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[331.45 مگابایت] mr_selfridge.2x05.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP

[323.75 مگابایت] mr_selfridge.2x07.720p_hdtv_x264-fov.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 03 - 720p.300MB

[332.77 مگابایت] mr.selfridge.s03e02.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[339.93 مگابایت] mr.selfridge.s03e04.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[337.13 مگابایت] mr.selfridge.s03e05.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[334.62 مگابایت] mr.selfridge.s03e06.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[331.91 مگابایت] mr.selfridge.s03e07.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[336.29 مگابایت] mr.selfridge.s03e08.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP

[339.86 مگابایت] mr.selfridge.s03e10.720p.hdtv.x264-tla.300MB-BWBP.mkv HTTP


Season 04 - 720p.300MB

[325.71 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-MS.300MB-BWBP.mkv HTTP

[325.20 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[334.43 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[327.75 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[333.65 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E05.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[334.05 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E06.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[334.72 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E07.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[333.96 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E08.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[317.38 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E09.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP

[317.53 مگابایت] Mr.Selfridge.S04E10.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv HTTP