center

The Collector

The Collector 2004
ژانر : اکشن , درام , فانتزي , راز آلود ,
IMDb Rate 6.9/10 از 679 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : chris kramer , aidan drummond , sonya salomaa , ellen dubin
محصول کشور : Canada
داستان : یک خلافکار سابق برای تصفیه حساب با همسر سابقش دست به سرقت از خانه جدید کارفرمایش در خارج از شهر می زند اما نمی داند که مجرم دیگری این خانه را در نظر گرفته و تله هایی مرگبار در آن جاسازی کرده است…

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[178.09 مگابایت] The Collector - 1x01 - The Rapper-BWBP.mkv HTTP

[178.53 مگابایت] The Collector - 1x02 - The Prosecutor-BWBP.mkv HTTP

[178.46 مگابایت] The Collector - 1x03 - The Supermodel-BWBP.mkv HTTP

[178.46 مگابایت] The Collector - 1x04 - The Ice Skater-BWBP.mkv HTTP

[178.54 مگابایت] The Collector - 1x05 - The Photographer-BWBP.mkv HTTP

[178.54 مگابایت] The Collector - 1x06 - The Actuary-BWBP.mkv HTTP

[178.54 مگابایت] The Collector - 1x07 - The Roboticist-BWBP.mkv HTTP

[178.59 مگابایت] The Collector - 1x08 - The Medium-BWBP.mkv HTTP

[178.59 مگابایت] The Collector - 1x09 - The Old Man-BWBP.mkv HTTP

[178.62 مگابایت] The Collector - 1x10 - The Children's Book Writer-BWBP.mkv HTTP

[178.44 مگابایت] The Collector - 1x11 - The Guru-BWBP.mkv HTTP

[178.52 مگابایت] The Collector - 1x12 - The Miniaturist-BWBP.mkv HTTP

[178.56 مگابایت] The Collector - 1x13 - Another Collector-BWBP.mkv HTTP

[178.06 مگابایت] The Collector - 1x14 - 1348 AD - (Unaired)-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[174.93 مگابایت] The Collector - 2x01 - The Cowboy [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.67 مگابایت] The Collector - 2x02 - The UFOlogist [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.98 مگابایت] The Collector - 2x03 - The Dreamer [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[179.07 مگابایت] The Collector - 2x04 - The Pharmacist [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.42 مگابایت] The Collector - 2x05 - The Tattoo Artist [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.38 مگابایت] The Collector - 2x06 - The Comic [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.67 مگابایت] The Collector - 2x07 - The Campaign Manager [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.31 مگابایت] The Collector - 2x08 - The Mother [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.42 مگابایت] The Collector - 2x09 - The Tour Guide [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[179.07 مگابایت] The Collector - 2x10 - The Superhero [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.93 مگابایت] The Collector - 2x11 - The Ripper [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.86 مگابایت] The Collector - 2x12 - The Historian [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.54 مگابایت] The Collector - 2x13 - Beginnings [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[174.84 مگابایت] The Collector - 3x01 - The Jockey [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.94 مگابایت] The Collector - 3x02 - The Chef [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.87 مگابایت] The Collector - 3x03 - The Customer Service Rep [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.97 مگابایت] The Collector - 3x04 - The Vampire [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.73 مگابایت] The Collector - 3x05 - The VJ [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.69 مگابایت] The Collector - 3x06 - The Farmer [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.57 مگابایت] The Collector - 3x07 - The Junkie [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.64 مگابایت] The Collector - 3x08 - The Watchmaker [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[174.95 مگابایت] The Collector - 3x09 - The Person With AIDS [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[175.02 مگابایت] The Collector - 3x10 - The Media Baron [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[175.12 مگابایت] The Collector - 3x11 - The Spy [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.75 مگابایت] The Collector - 3x12 - The Alchemist [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP

[178.77 مگابایت] The Collector - 3x13 - The Exorcist [PDTV-drngr]-BWBP.mkv HTTP