center

Las Vegas

Las Vegas 2003
ژانر : جنايي , درام ,
IMDb Rate 7.5/10 از 24409 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : josh duhamel , james lesure , vanessa marcil , molly sims
کاگردان : David Solomon
محصول کشور : USA
داستان : اد دلاین ( جیمز کان ) ریاست هتل - کازینوی مونته سیتو را در شهر لاس وگاس آمریکا بر عهده دارد . او به همراه دنی مک کوی ( جاش دوهامل ) بر تیم حفاظت و امنیت کا زینو نظارت دارند . اِد در جوانی در CIA فعالیت می کرده و همین مورد در موفقیت او در اداره هتل – کاز ینو نقش بسزایی داشته است . همسر او جیلیان دلاین به همراه دخترش دلیندا دلاین در لاس وگاس اقامت دارند . او بسیار به خانواده اش وابسته می باشد و برای محافظت از آن ها حاضر است دست به هر کاری بزند .

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[146.18 مگابایت] L.V.S01E01-BWBP.mkv HTTP

[144.76 مگابایت] L.V.S01E02-BWBP.mkv HTTP

[139.41 مگابایت] L.V.S01E03-BWBP.mkv HTTP

[142.49 مگابایت] L.V.S01E04-BWBP.mkv HTTP

[144.19 مگابایت] L.V.S01E05-BWBP.mkv HTTP

[145.45 مگابایت] L.V.S01E06-BWBP.mkv HTTP

[144.58 مگابایت] L.V.S01E07-BWBP.mkv HTTP

[144.53 مگابایت] L.V.S01E08-BWBP.mkv HTTP

[145.09 مگابایت] L.V.S01E09-BWBP.mkv HTTP

[144.72 مگابایت] L.V.S01E10-BWBP.mkv HTTP

[143.51 مگابایت] L.V.S01E11-BWBP.mkv HTTP

[144.05 مگابایت] L.V.S01E12-BWBP.mkv HTTP

[140.86 مگابایت] L.V.S01E13-BWBP.mkv HTTP

[141.33 مگابایت] L.V.S01E14-BWBP.mkv HTTP

[145.62 مگابایت] L.V.S01E15-BWBP.mkv HTTP

[142.81 مگابایت] L.V.S01E16-BWBP.mkv HTTP

[140.71 مگابایت] L.V.S01E17-BWBP.mkv HTTP

[143.83 مگابایت] L.V.S01E18-BWBP.mkv HTTP

[145.73 مگابایت] L.V.S01E19-BWBP.mkv HTTP

[142.45 مگابایت] L.V.S01E20-BWBP.mkv HTTP

[143.15 مگابایت] L.V.S01E21-BWBP.mkv HTTP

[143.58 مگابایت] L.V.S01E22-BWBP.mkv HTTP

[139.55 مگابایت] L.V.S01E23-BWBP.mkv HTTP


Season 2

[144.23 مگابایت] L.V.S02E01-BWBP.mkv HTTP

[144.26 مگابایت] L.V.S02E02-BWBP.mkv HTTP

[144.42 مگابایت] L.V.S02E03-BWBP.mkv HTTP

[144.57 مگابایت] L.V.S02E04-BWBP.mkv HTTP

[143.21 مگابایت] L.V.S02E05-BWBP.mkv HTTP

[141.93 مگابایت] L.V.S02E06-BWBP.mkv HTTP

[139.17 مگابایت] L.V.S02E07-BWBP.mkv HTTP

[142.96 مگابایت] L.V.S02E08-BWBP.mkv HTTP

[137.73 مگابایت] L.V.S02E09-BWBP.mkv HTTP

[142.46 مگابایت] L.V.S02E10-BWBP.mkv HTTP

[138.01 مگابایت] L.V.S02E11-BWBP.mkv HTTP

[142.63 مگابایت] L.V.S02E12-BWBP.mkv HTTP

[141.96 مگابایت] L.V.S02E13-BWBP.mkv HTTP

[144.11 مگابایت] L.V.S02E14-BWBP.mkv HTTP

[138.02 مگابایت] L.V.S02E15-BWBP.mkv HTTP

[144.06 مگابایت] L.V.S02E16-BWBP.mkv HTTP

[144.36 مگابایت] L.V.S02E17-BWBP.mkv HTTP

[143.90 مگابایت] L.V.S02E18-BWBP.mkv HTTP

[140.25 مگابایت] L.V.S02E19-BWBP.mkv HTTP

[140.30 مگابایت] L.V.S02E20-BWBP.mkv HTTP

[138.05 مگابایت] L.V.S02E21-BWBP.mkv HTTP

[144.52 مگابایت] L.V.S02E22-BWBP.mkv HTTP

[143.58 مگابایت] L.V.S02E23-BWBP.mkv HTTP

[146.68 مگابایت] L.V.S02E24-BWBP.mkv HTTP


Season 3

[137.34 مگابایت] L.V.S03E01-BWBP.mkv HTTP

[140.31 مگابایت] L.V.S03E02-BWBP.mkv HTTP

[142.77 مگابایت] L.V.S03E03-BWBP.mkv HTTP

[139.24 مگابایت] L.V.S03E04-BWBP.mkv HTTP

[139.28 مگابایت] L.V.S03E05-BWBP.mkv HTTP

[141.73 مگابایت] L.V.S03E06-BWBP.mkv HTTP

[144.69 مگابایت] L.V.S03E07-BWBP.mkv HTTP

[140.80 مگابایت] L.V.S03E08-BWBP.mkv HTTP

[138.78 مگابایت] L.V.S03E09-BWBP.mkv HTTP

[139.00 مگابایت] L.V.S03E10-BWBP.mkv HTTP

[143.61 مگابایت] L.V.S03E11-BWBP.mkv HTTP

[139.40 مگابایت] L.V.S03E12-BWBP.mkv HTTP

[138.49 مگابایت] L.V.S03E13-BWBP.mkv HTTP

[138.98 مگابایت] L.V.S03E14-BWBP.mkv HTTP

[144.48 مگابایت] L.V.S03E15-BWBP.mkv HTTP

[139.71 مگابایت] L.V.S03E16-BWBP.mkv HTTP

[140.62 مگابایت] L.V.S03E17-BWBP.mkv HTTP

[138.57 مگابایت] L.V.S03E18-BWBP.mkv HTTP

[139.86 مگابایت] L.V.S03E19-BWBP.mkv HTTP

[143.57 مگابایت] L.V.S03E20-BWBP.mkv HTTP

[141.56 مگابایت] L.V.S03E21-BWBP.mkv HTTP

[143.84 مگابایت] L.V.S03E22-BWBP.mkv HTTP

[143.49 مگابایت] L.V.S03E23-BWBP.mkv HTTP


Season 4

[142.90 مگابایت] L.V.S04E01-BWBP.mkv HTTP

[136.54 مگابایت] L.V.S04E02-BWBP.mkv HTTP

[142.54 مگابایت] L.V.S04E03-BWBP.mkv HTTP

[144.23 مگابایت] L.V.S04E04-BWBP.mkv HTTP

[284.24 مگابایت] L.V.S04E05-06-BWBP.mkv HTTP

[139.57 مگابایت] L.V.S04E07-BWBP.mkv HTTP

[144.21 مگابایت] L.V.S04E08-BWBP.mkv HTTP

[140.70 مگابایت] L.V.S04E09-BWBP.mkv HTTP

[142.61 مگابایت] L.V.S04E10-BWBP.mkv HTTP

[142.39 مگابایت] L.V.S04E11-BWBP.mkv HTTP

[140.46 مگابایت] L.V.S04E12-BWBP.mkv HTTP

[137.76 مگابایت] L.V.S04E13-BWBP.mkv HTTP

[141.44 مگابایت] L.V.S04E14-BWBP.mkv HTTP

[142.32 مگابایت] L.V.S04E15-BWBP.mkv HTTP

[142.64 مگابایت] L.V.S04E16-BWBP.mkv HTTP

[139.99 مگابایت] L.V.S04E17-BWBP.mkv HTTP


Season 5

[286.37 مگابایت] L.V.S05E01-02-BWBP.mkv HTTP

[141.59 مگابایت] L.V.S05E03-BWBP.mkv HTTP

[141.53 مگابایت] L.V.S05E04-BWBP.mkv HTTP

[140.92 مگابایت] L.V.S05E05-BWBP.mkv HTTP

[141.59 مگابایت] L.V.S05E06-BWBP.mkv HTTP

[140.74 مگابایت] L.V.S05E07-BWBP.mkv HTTP

[139.40 مگابایت] L.V.S05E08-BWBP.mkv HTTP

[141.86 مگابایت] L.V.S05E09-BWBP.mkv HTTP

[140.33 مگابایت] L.V.S05E10-BWBP.mkv HTTP

[141.80 مگابایت] L.V.S05E11-BWBP.mkv HTTP

[142.41 مگابایت] L.V.S05E12-BWBP.mkv HTTP

[141.95 مگابایت] L.V.S05E13-BWBP.mkv HTTP

[140.50 مگابایت] L.V.S05E14-BWBP.mkv HTTP

[141.03 مگابایت] L.V.S05E15-BWBP.mkv HTTP

[141.30 مگابایت] L.V.S05E16-BWBP.mkv HTTP

[137.27 مگابایت] L.V.S05E17-BWBP.mkv HTTP

[282.61 مگابایت] L.V.S05E18E19-BWBP.mkv HTTP