center

8 Simple Rules

8 Simple Rules 2002
ژانر : کمدي , درام ,
IMDb Rate 7.1/10 از 22345 رای
مدت زمان : 30 دقیقه
زبان : English
ستارگان : katey sagal , kaley cuoco , amy davidson , martin spanjers
کاگردان : James Widdoes
محصول کشور : USA
داستان : این سریال کمدی داستان خانواده ای است که دختران این خانواده مشکلاتی دارند که پدر (مخصوصا) و مادر را به این فکر می اندازند که به شیوه ای به آنها کمک کنند… پدر برای رسیدن به زندگی و خانواده و حساس شدن به روابط دختراش با دوست پســرهاشون کارش رو که در مورد روزنامه نگاری ورزشی بوده کم میکنه و...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[59.74 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E01-Team-TDK.mkv HTTP

[59.72 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E02-Team-TDK.mkv HTTP

[59.83 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E03-Team-TDK.mkv HTTP

[59.78 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E04-Team-TDK.mkv HTTP

[59.78 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E05-Team-TDK.mkv HTTP

[59.79 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E06-Team-TDK.mkv HTTP

[59.74 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E07-Team-TDK.mkv HTTP

[59.79 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E08-Team-TDK.mkv HTTP

[59.74 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E09-Team-TDK.mkv HTTP

[59.52 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E10-Team-TDK.mkv HTTP

[59.45 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E11-Team-TDK.mkv HTTP

[59.44 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E12-Team-TDK.mkv HTTP

[59.41 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E13-Team-TDK.mkv HTTP

[59.53 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E14-Team-TDK.mkv HTTP

[59.37 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E15-Team-TDK.mkv HTTP

[59.71 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E16-Team-TDK.mkv HTTP

[59.76 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E17-Team-TDK.mkv HTTP

[59.83 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E18-Team-TDK.mkv HTTP

[59.74 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E19-Team-TDK.mkv HTTP

[59.70 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E20-Team-TDK.mkv HTTP

[59.80 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E21-Team-TDK.mkv HTTP

[59.77 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E22-Team-TDK.mkv HTTP

[59.73 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E23-Team-TDK.mkv HTTP

[59.82 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E24-Team-TDK.mkv HTTP

[59.86 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E25-Team-TDK.mkv HTTP

[59.82 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E26-Team-TDK.mkv HTTP

[59.78 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E27-Team-TDK.mkv HTTP

[97.14 مگابایت] 8.simple.Rules.S1E28-Team-TDK.mkv HTTP


Season 2

[59.80 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E01-Team-TDK.mkv HTTP

[59.70 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E02-Team-TDK.mkv HTTP

[59.83 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E03-Team-TDK.mkv HTTP

[119.50 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E04-05-Team-TDK.mkv HTTP

[59.37 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E06-Team-TDK.mkv HTTP

[59.48 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E07-Team-TDK.mkv HTTP

[59.46 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E08-Team-TDK.mkv HTTP

[59.44 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E09-Team-TDK.mkv HTTP

[59.46 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E10-Team-TDK.mkv HTTP

[59.82 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E11-Team-TDK.mkv HTTP

[59.77 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E12-Team-TDK.mkv HTTP

[59.76 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E13-Team-TDK.mkv HTTP

[59.76 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E14-Team-TDK.mkv HTTP

[59.82 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E15-Team-TDK.mkv HTTP

[59.84 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E16-Team-TDK.mkv HTTP

[59.83 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E17-Team-TDK.mkv HTTP

[59.81 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E18-Team-TDK.mkv HTTP

[59.80 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E19-Team-TDK.mkv HTTP

[59.76 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E20-Team-TDK.mkv HTTP

[59.72 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E21-Team-TDK.mkv HTTP

[59.79 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E22-Team-TDK.mkv HTTP

[59.73 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E23-Team-TDK.mkv HTTP

[59.83 مگابایت] 8.Simple.Rules.S02E24-Team-TDK.mkv HTTP


Season 3

[79.33 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.01.First.Day.of.School-muxed.mkv HTTP

[79.17 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.02.Changes-muxed.mkv HTTP

[79.31 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.03.School.Nurse-muxed.mkv HTTP

[79.22 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.04.Out.of.the.Box-muxed.mkv HTTP

[79.32 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.05.Car.Trouble-muxed.mkv HTTP

[79.32 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.06.Halloween-muxed.mkv HTTP

[79.34 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.07.Coach.(a.k.a..Tennis.Coach)-muxed.mkv HTTP

[79.21 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.08.Secrets-muxed.mkv HTTP

[79.22 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.09.Thanksgiving.Guest.(a.k.a..Thanksgiving)-muxed.mkv HTTP

[79.28 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.10.Vanity.Unfair-muxed.mkv HTTP

[79.20 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.11.Princetown.Girl-muxed.mkv HTTP

[79.17 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.12.A.Very.C.J..Christmas.(a.k.a..A.Very.Cool.Christmas)-muxed.mkv HTTP

[79.36 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.13.The.Sub-muxed.mkv HTTP

[79.30 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.14.C.J._s.Temptation-muxed.mkv HTTP

[79.36 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.15.Old.Flame-muxed.mkv HTTP

[85.95 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.16-Team-TDK-BWBP.mkv HTTP

[85.49 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.17-Team-TDK-BWBP.mkv HTTP

[79.34 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.18.Freaky.Friday-muxed.mkv HTTP

[85.31 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.19-Team-TDK-BWBP.mkv HTTP

[79.36 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.20.C.J._s.Real.Dad-muxed.mkv HTTP

[79.20 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.21.The.After.Party-muxed.mkv HTTP

[86.10 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.22-Team-TDK-BWBP.mkv HTTP

[86.34 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.23-Team-TDK-BWBP.mkv HTTP

[79.31 مگابایت] 8.Simple.Rules.Season.3.Episode.24-muxed.mkv HTTP