center

Degrassi TNG

Degrassi: The Next Generation 2001
ژانر : درام , عاشقانه ,
IMDb Rate 7.4/10 از 10096 رای
مدت زمان : 30 دقیقه
زبان : English
ستارگان : stefan brogren , aislinn paul , melinda shankar , aj saudin
کاگردان : Chris Deacon
نویسنده : Sean Carley
محصول کشور : Canada
داستان : مجموعه Degrassi: The Next Generation سری دوم از مجموعه ماجراهای دبیرستان Degrassi است که پخش آن در سال ۲۰۰۱ مجددا از سر گرفته شد و فصل یازدهم از آن در حال حاضر در حال پخش است. پخش سری اول از این مجموعه با نام Degrassi Junior High در سال ۱۹۸۷ آغاز شد و با باز خورد مناسبی رو به رو شد. به همین دلیل و یا یک تاخیر چند ماهه، ساخت سری دوم از آن از سر گرفته شد. این مجموعه را به نوعی می توان تاریخچه تغییرات فرهنگی و شخصیتی قشر نوجوان آمریکا دانست. پرداختن به جزئی ترین مشکلات و رفتارهای نوجوانان آمریکا در قالب بیش از ۲۰۰ اپیوزد ۴۵ دقیقه ای این مجموعه را از سریال های مشابه متمایز می سازد.

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[87.37 مگابایت] Degrassi.S01E01.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[87.38 مگابایت] Degrassi.S01E02.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[87.36 مگابایت] Degrassi.S01E03.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.33 مگابایت] Degrassi.S01E04.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[87.01 مگابایت] Degrassi.S01E05.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[78.41 مگابایت] Degrassi.S01E06.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[83.78 مگابایت] Degrassi.S01E07.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.75 مگابایت] Degrassi.S01E08.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.86 مگابایت] Degrassi.S01E09.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.82 مگابایت] Degrassi.S01E10.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.88 مگابایت] Degrassi.S01E11.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.83 مگابایت] Degrassi.S01E12.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.87 مگابایت] Degrassi.S01E13.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.96 مگابایت] Degrassi.S01E14.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP

[86.87 مگابایت] Degrassi.S01E15.internal.dvdrip.XviD-runner-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[182.17 مگابایت] Degrassi.S02E01-02-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.20 مگابایت] Degrassi.S02E03-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.21 مگابایت] Degrassi.S02E04-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.20 مگابایت] Degrassi.S02E05-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.22 مگابایت] Degrassi.S02E06-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[182.31 مگابایت] Degrassi.S02E07-08-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.21 مگابایت] Degrassi.S02E09-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.19 مگابایت] Degrassi.S02E10-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.22 مگابایت] Degrassi.S02E11-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[182.70 مگابایت] Degrassi.S02E12-13-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.21 مگابایت] Degrassi.S02E14-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.23 مگابایت] Degrassi.S02E15-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.22 مگابایت] Degrassi.S02E16-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.22 مگابایت] Degrassi.S02E17-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.21 مگابایت] Degrassi.S02E18-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.19 مگابایت] Degrassi.S02E19-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.21 مگابایت] Degrassi.S02e20-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP

[182.29 مگابایت] Degrassi.S02e21-22-dvdrip-XviD-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[91.16 مگابایت] Degrassi.S03E03.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[182.20 مگابایت] Degrassi.S03E04-5.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.16 مگابایت] Degrassi.S03E06.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.16 مگابایت] Degrassi.S03E07.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.16 مگابایت] Degrassi.S03E08.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.16 مگابایت] Degrassi.S03E09.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[182.21 مگابایت] Degrassi.S03E1-2.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.18 مگابایت] Degrassi.S03E10.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[182.17 مگابایت] Degrassi.S03E11-12.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.15 مگابایت] Degrassi.S03E13.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[182.20 مگابایت] Degrassi.S03E14-15.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.18 مگابایت] Degrassi.S03E16.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.14 مگابایت] Degrassi.S03E17.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S03E18.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S03E19.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S03E20.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.15 مگابایت] Degrassi.S03E21.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[91.20 مگابایت] Degrassi.S03E22.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[179.40 مگابایت] Degrassi.S04E01-02-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S04E03-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S04E04-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S04E05-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S04E06-XviD-BWBP.mkv HTTP

[182.25 مگابایت] Degrassi.S04E07-08-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.15 مگابایت] Degrassi.S04E09-XviD-BWBP.mkv HTTP

[91.17 مگابایت] Degrassi.S04E10-XviD-BWBP.mkv HTTP

[179.38 مگابایت] Degrassi.S04E11-12-XviD-BWBP.mkv HTTP

[89.72 مگابایت] Degrassi.S04E13-XviD-BWBP.mkv HTTP

[179.37 مگابایت] Degrassi.S04E14-15-XviD-BWBP.mkv HTTP

[89.75 مگابایت] Degrassi.S04E16-XviD-BWBP.mkv HTTP

[89.74 مگابایت] Degrassi.S04E17-XviD-BWBP.mkv HTTP

[89.79 مگابایت] Degrassi.S04E18-XviD-BWBP.mkv HTTP

[89.77 مگابایت] Degrassi.S04e20-XviD-BWBP.mkv HTTP

[179.41 مگابایت] Degrassi.S04e21-22-XviD-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[89.67 مگابایت] Degrassi.S05E01.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi.S05E02.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi.S05E03.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.67 مگابایت] Degrassi.S05E04.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi.S05E05.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.72 مگابایت] Degrassi.S05E06.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi.S05E07.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi.S05E08.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi.S05E09.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi.S05E10.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi.S05E11.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi.S05E12.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi.S05E13.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.67 مگابایت] Degrassi.S05E14.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.70 مگابایت] Degrassi.S05E15.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi.S05E16.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.64 مگابایت] Degrassi.S05E17.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.64 مگابایت] Degrassi.S05E18.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP

[89.70 مگابایت] Degrassi.S05E19.DVDRip.XviD-FFNDVD-BWBP.mkv HTTP


Season 06

[89.64 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E01-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E02-BWBP.mkv HTTP

[89.64 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E03-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E04-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E05-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E06-BWBP.mkv HTTP

[89.65 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E07-BWBP.mkv HTTP

[89.63 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E08-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E09-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E10-BWBP.mkv HTTP

[89.63 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E11-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E12-BWBP.mkv HTTP

[89.63 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E13-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E14-BWBP.mkv HTTP

[89.67 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E15-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E16-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E17-BWBP.mkv HTTP

[89.68 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E18-BWBP.mkv HTTP

[89.74 مگابایت] Degrassi_TNG.S06E19-BWBP.mkv HTTP


Season 07

[89.63 مگابایت] Degrassi.S07E01.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi.S07E02.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[90.96 مگابایت] Degrassi.S07E03.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.64 مگابایت] Degrassi.S07E04.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.73 مگابایت] Degrassi.S07E05.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi.S07E06.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.63 مگابایت] Degrassi.S07E07.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E08.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.61 مگابایت] Degrassi.S07E09.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.62 مگابایت] Degrassi.S07E10.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.57 مگابایت] Degrassi.S07E11.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E12.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.61 مگابایت] Degrassi.S07E13.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.61 مگابایت] Degrassi.S07E14.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E15.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E16.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.60 مگابایت] Degrassi.S07E17.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E18.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.57 مگابایت] Degrassi.S07E19.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.60 مگابایت] Degrassi.S07E20.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.58 مگابایت] Degrassi.S07E21.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.60 مگابایت] Degrassi.S07E22.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.62 مگابایت] Degrassi.S07E23.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.61 مگابایت] Degrassi.S07E24.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP


Season 08

[89.72 مگابایت] Degrassi.S08E01.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi.S08E02.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.77 مگابایت] Degrassi.S08E03.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.99 مگابایت] Degrassi.S08E04.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.70 مگابایت] Degrassi.S08E05.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.70 مگابایت] Degrassi.S08E06.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi.S08E07.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.74 مگابایت] Degrassi.S08E08.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.78 مگابایت] Degrassi.S08E09.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.76 مگابایت] Degrassi.S08E10.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.69 مگابایت] Degrassi.S08E11.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.72 مگابایت] Degrassi.S08E12.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.71 مگابایت] Degrassi.S08E13.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.78 مگابایت] Degrassi.S08E14.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.66 مگابایت] Degrassi.S08E15.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.72 مگابایت] Degrassi.S08E16.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.74 مگابایت] Degrassi.S08E17.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP

[89.76 مگابایت] Degrassi.S08E18.DVDRip.XviD-WiDE-BWBP.mkv HTTP


Season 09

[89.33 مگابایت] Degrassi.S09E01.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.41 مگابایت] Degrassi.S09E02.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.34 مگابایت] Degrassi.S09E03.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.36 مگابایت] Degrassi.S09E04.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.40 مگابایت] Degrassi.S09E05.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.34 مگابایت] Degrassi.S09E06.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.46 مگابایت] Degrassi.S09E07.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.36 مگابایت] Degrassi.S09E08.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.39 مگابایت] Degrassi.S09E09.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.41 مگابایت] Degrassi.S09E10.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.45 مگابایت] Degrassi.S09E11.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.50 مگابایت] Degrassi.S09E12.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.39 مگابایت] Degrassi.S09E13.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.48 مگابایت] Degrassi.S09E14.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.51 مگابایت] Degrassi.S09E15.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.42 مگابایت] Degrassi.S09E16.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.41 مگابایت] Degrassi.S09E17.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.48 مگابایت] Degrassi.S09E18.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[89.32 مگابایت] Degrassi.S09E19.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[34.58 مگابایت] Degrassi.s9.bloopers.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[119.74 مگابایت] Degrassi.s9.Degrassi.minis.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP

[64.27 مگابایت] Degrassi.s9.deleted.scenes.DVDRip.XviD-OSiTV-BWBP.mkv HTTP


Season 10

[90.51 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E01-BWBP.mkv HTTP

[91.32 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E02-BWBP.mkv HTTP

[90.91 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E03-BWBP.mkv HTTP

[91.22 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E04-BWBP.mkv HTTP

[90.56 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E05-BWBP.mkv HTTP

[90.87 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E06-BWBP.mkv HTTP

[90.44 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E07-BWBP.mkv HTTP

[90.73 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E08-BWBP.mkv HTTP

[90.67 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E09-BWBP.mkv HTTP

[90.76 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E10-BWBP.mkv HTTP

[90.48 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E11-BWBP.mkv HTTP

[87.90 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E12-BWBP.mkv HTTP

[90.75 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E13-BWBP.mkv HTTP

[90.74 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E14-BWBP.mkv HTTP

[90.54 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E15-BWBP.mkv HTTP

[90.93 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E16-BWBP.mkv HTTP

[90.99 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E17-BWBP.mkv HTTP

[90.98 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E18-BWBP.mkv HTTP

[90.74 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E19-BWBP.mkv HTTP

[87.89 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E20-BWBP.mkv HTTP

[90.92 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E21-BWBP.mkv HTTP

[90.79 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E22-BWBP.mkv HTTP

[90.85 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E23-BWBP.mkv HTTP

[90.87 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E24-BWBP.mkv HTTP

[87.35 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E25-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E26-BWBP.mkv HTTP

[90.67 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E27-BWBP.mkv HTTP

[87.85 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E28-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E29-BWBP.mkv HTTP

[90.95 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E30-BWBP.mkv HTTP

[90.67 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E31-BWBP.mkv HTTP

[90.72 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E32-BWBP.mkv HTTP

[87.82 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E33-BWBP.mkv HTTP

[87.90 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E34-BWBP.mkv HTTP

[90.50 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E35-BWBP.mkv HTTP

[90.45 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E36-BWBP.mkv HTTP

[87.97 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E37-BWBP.mkv HTTP

[90.45 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E38-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E39-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E40-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E41-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E42-BWBP.mkv HTTP

[87.88 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E43-BWBP.mkv HTTP

[87.82 مگابایت] Degrassi_TNG.S10E44-BWBP.mkv HTTP


Season 11

[87.89 مگابایت] Degrassi.S11E01.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] Degrassi.S11E02.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] Degrassi.S11E03.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.84 مگابایت] Degrassi.S11E04.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.82 مگابایت] Degrassi.S11E05.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.73 مگابایت] Degrassi.S11E06.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.77 مگابایت] Degrassi.S11E07.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.90 مگابایت] Degrassi.S11E08.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] Degrassi.S11E09.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] Degrassi.S11E10.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] Degrassi.S11E11.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.81 مگابایت] Degrassi.S11E12.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.74 مگابایت] Degrassi.S11E13.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.86 مگابایت] Degrassi.S11E14.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.95 مگابایت] Degrassi.S11E15.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.88 مگابایت] Degrassi.S11E16.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.83 مگابایت] Degrassi.S11E17.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.87 مگابایت] Degrassi.S11E18.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] Degrassi.S11E19.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.76 مگابایت] Degrassi.S11e20.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.74 مگابایت] degrassi.s11e21.extraordinary.machine.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.70 مگابایت] Degrassi.S11E21.HDTV.XviD-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.97 مگابایت] degrassi.s11e22.drop.it.like.its.hot.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] degrassi.s11e23.drop.it.like.its.hot.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.97 مگابایت] degrassi.s11e24.dont.panic.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.98 مگابایت] degrassi.s11e25.dont.panic.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.87 مگابایت] degrassi.s11e26.take.a.bow.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] degrassi.s11e27.take.a.bow.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.78 مگابایت] degrassi.s11e28.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] degrassi.s11e29.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[175.48 مگابایت] degrassi.s11e30-s11e31.nowhere.to.run.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] degrassi.s11e32.underneath.it.all.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[88.02 مگابایت] degrassi.s11e33.underneath.it.all.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] degrassi.s11e34.cant.tell.me.nothing.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[88.01 مگابایت] degrassi.s11e35.cant.tell.me.nothing.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[88.55 مگابایت] degrassi.s11e36.not.ready.to.make.nice.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[88.02 مگابایت] degrassi.s11e37.not.ready.to.make.nice.part2.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] degrassi.s11e38.need.you.now.part1.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.95 مگابایت] degrassi.s11e39.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.99 مگابایت] degrassi.s11e40.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.99 مگابایت] degrassi.s11e41.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.89 مگابایت] degrassi.s11e42.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.95 مگابایت] degrassi.s11e43.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.83 مگابایت] degrassi.s11e44.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] degrassi.s11e45.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv HTTP


Season 12

[87.93 مگابایت] degrassi.s12e01.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.60 مگابایت] degrassi.s12e02.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] degrassi.s12e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.88 مگابایت] degrassi.s12e03.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] degrassi.s12e04.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] degrassi.s12e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.76 مگابایت] degrassi.s12e05.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.88 مگابایت] degrassi.s12e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.89 مگابایت] degrassi.s12e06.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.86 مگابایت] degrassi.s12e07.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.96 مگابایت] degrassi.s12e08.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.25 مگابایت] degrassi.s12e09.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] degrassi.s12e10.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.79 مگابایت] degrassi.s12e11.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] degrassi.s12e12.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.72 مگابایت] degrassi.s12e13.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.89 مگابایت] degrassi.s12e14.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.86 مگابایت] degrassi.s12e15.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.96 مگابایت] degrassi.s12e16.HDTV.x264-2HD-BWBP.mkv HTTP

[87.79 مگابایت] degrassi.s12e17.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] degrassi.s12e18.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.33 مگابایت] degrassi.s12e19.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.97 مگابایت] degrassi.s12e20.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.74 مگابایت] degrassi.s12e21.building.a.mystery.part1-BWBP.mkv HTTP

[87.88 مگابایت] degrassi.s12e22.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.91 مگابایت] degrassi.s12e23.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.90 مگابایت] degrassi.s12e24.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] degrassi.s12e25.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.98 مگابایت] degrassi.s12e26.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.92 مگابایت] degrassi.s12e27.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.98 مگابایت] degrassi.s12e28.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[174.59 مگابایت] degrassi.s12e29e30.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.95 مگابایت] degrassi.s12e32.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[88.03 مگابایت] degrassi.s12e33.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.94 مگابایت] degrassi.s12e35.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.97 مگابایت] degrassi.s12e36.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.96 مگابایت] degrassi.s12e37.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[87.93 مگابایت] degrassi.s12e38.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[180.27 مگابایت] degrassi.s12e39-e40.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP


Season 13

[166.79 مگابایت] degrassi.s13e01-e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.81 مگابایت] degrassi.s13e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.96 مگابایت] degrassi.s13e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.93 مگابایت] degrassi.s13e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.87 مگابایت] degrassi.s13e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.62 مگابایت] degrassi.s13e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[73.48 مگابایت] Degrassi.S13E08.Young.Forever.WEBRip.x264-NOGRP-BWBP.mkv HTTP

[83.42 مگابایت] degrassi.s13e09.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[83.80 مگابایت] degrassi.s13e10.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[83.84 مگابایت] degrassi.s13e11.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[83.88 مگابایت] Degrassi.S13E12.WEBRip.x264-NoGRP-BWBP.mkv HTTP

[83.72 مگابایت] degrassi.s13e13.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[83.79 مگابایت] degrassi.s13e14.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.88 مگابایت] degrassi.s13e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.86 مگابایت] degrassi.s13e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.89 مگابایت] degrassi.s13e16.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.13 مگابایت] degrassi.s13e17.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.10 مگابایت] degrassi.s13e18.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.51 مگابایت] degrassi.s13e19.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.50 مگابایت] degrassi.s13e20.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.43 مگابایت] degrassi.s13e21.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.44 مگابایت] degrassi.s13e22.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[166.83 مگابایت] degrassi.s13e23e24.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.50 مگابایت] degrassi.s13e25.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.47 مگابایت] degrassi.s13e26.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.51 مگابایت] degrassi.s13e27.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.45 مگابایت] degrassi.s13e28.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.52 مگابایت] degrassi.s13e29.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.55 مگابایت] degrassi.s13e30.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.66 مگابایت] degrassi.s13e31.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[83.88 مگابایت] degrassi.s13e32.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[83.91 مگابایت] degrassi.s13e33.dsr.x264-w4f-BWBP.mkv HTTP

[86.50 مگابایت] degrassi.s13e36.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[85.37 مگابایت] degrassi.s13e37.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[85.47 مگابایت] degrassi.s13e38.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[169.35 مگابایت] degrassi.s13e39e40.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP


Season 14

[86.57 مگابایت] degrassi.s14e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.57 مگابایت] degrassi.s14e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.55 مگابایت] degrassi.s14e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.51 مگابایت] degrassi.s14e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.53 مگابایت] degrassi.s14e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.54 مگابایت] degrassi.s14e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.55 مگابایت] degrassi.s14e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.60 مگابایت] degrassi.s14e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.56 مگابایت] degrassi.s14e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.51 مگابایت] degrassi.s14e10.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.58 مگابایت] degrassi.s14e11.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.54 مگابایت] degrassi.s14e12.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.34 مگابایت] degrassi.s14e13.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.37 مگابایت] degrassi.s14e14.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.37 مگابایت] degrassi.s14e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.27 مگابایت] degrassi.s14e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.43 مگابایت] degrassi.s14e17.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.37 مگابایت] degrassi.s14e18.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.39 مگابایت] degrassi.s14e19.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.31 مگابایت] degrassi.s14e20.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.36 مگابایت] degrassi.s14e21.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.39 مگابایت] degrassi.s14e22.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.31 مگابایت] degrassi.s14e23.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP

[86.31 مگابایت] degrassi.s14e24.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv HTTP