center

Charmed

Charmed 1998
ژانر : درام , فانتزي , راز آلود ,
IMDb Rate 7.1/10 از 68431 رای
مدت زمان : 42 دقیقه
زبان : English
ستارگان : holly marie combs , alyssa milano , brian krause , rose mcgowan
کاگردان : John T. Kretchmer
محصول کشور : USA
داستان : این سریال درباره سه خواهر است که دارای نیروهال جادویی هستن و با استفاده از نیروهای فوق العاده خود به جنگ با نیروهای شیطانی و پلیدی می پردازند…

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[119.47 مگابایت] C.S01E01.mkv HTTP

[119.45 مگابایت] C.S01E02.mkv HTTP

[119.64 مگابایت] C.S01E03.mkv HTTP

[119.47 مگابایت] C.S01E04.mkv HTTP

[119.52 مگابایت] C.S01E05.mkv HTTP

[119.63 مگابایت] C.S01E06.mkv HTTP

[119.47 مگابایت] C.S01E07.mkv HTTP

[119.52 مگابایت] C.S01E08.mkv HTTP

[119.64 مگابایت] C.S01E09.mkv HTTP

[119.63 مگابایت] C.S01E10.mkv HTTP

[119.67 مگابایت] C.S01E11.mkv HTTP

[119.42 مگابایت] C.S01E12.mkv HTTP

[119.55 مگابایت] C.S01E13.mkv HTTP

[118.84 مگابایت] C.S01E14.mkv HTTP

[118.82 مگابایت] C.S01E15.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S01E16.mkv HTTP

[118.72 مگابایت] C.S01E17.mkv HTTP

[118.80 مگابایت] C.S01E18.mkv HTTP

[118.90 مگابایت] C.S01E19.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S01E20.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S01E21.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S01E22.mkv HTTP


Season 2

[119.00 مگابایت] C.S02E01.mkv HTTP

[119.04 مگابایت] C.S02E02.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S02E03.mkv HTTP

[118.91 مگابایت] C.S02E04.mkv HTTP

[119.06 مگابایت] C.S02E05.mkv HTTP

[119.06 مگابایت] C.S02E06.mkv HTTP

[119.02 مگابایت] C.S02E07.mkv HTTP

[118.79 مگابایت] C.S02E08.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S02E09.mkv HTTP

[119.06 مگابایت] C.S02E10.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S02E11.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S02E12.mkv HTTP

[119.00 مگابایت] C.S02E13.mkv HTTP

[119.04 مگابایت] C.S02E14.mkv HTTP

[118.92 مگابایت] C.S02E15.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S02E16.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S02E17.mkv HTTP

[119.01 مگابایت] C.S02E18.mkv HTTP

[118.79 مگابایت] C.S02E19.mkv HTTP

[118.79 مگابایت] C.S02E20.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S02E21.mkv HTTP

[119.00 مگابایت] C.S02E22.mkv HTTP


Season 3

[119.06 مگابایت] C.S03E01.mkv HTTP

[118.81 مگابایت] C.S03E02.mkv HTTP

[119.01 مگابایت] C.S03E03.mkv HTTP

[118.99 مگابایت] C.S03E04.mkv HTTP

[119.06 مگابایت] C.S03E05.mkv HTTP

[118.96 مگابایت] C.S03E06.mkv HTTP

[118.98 مگابایت] C.S03E07.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S03E08.mkv HTTP

[119.03 مگابایت] C.S03E09.mkv HTTP

[118.84 مگابایت] C.S03E10.mkv HTTP

[118.89 مگابایت] C.S03E11.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S03E12.mkv HTTP

[118.91 مگابایت] C.S03E13.mkv HTTP

[118.85 مگابایت] C.S03E14.mkv HTTP

[118.87 مگابایت] C.S03E15.mkv HTTP

[119.08 مگابایت] C.S03E16.mkv HTTP

[118.82 مگابایت] C.S03E17.mkv HTTP

[118.84 مگابایت] C.S03E18.mkv HTTP

[118.97 مگابایت] C.S03E19.mkv HTTP

[118.92 مگابایت] C.S03E20.mkv HTTP

[118.87 مگابایت] C.S03E21.mkv HTTP

[118.98 مگابایت] C.S03E22.mkv HTTP


Season 4

[274.35 مگابایت] C.S04E01-02-BWBP.mkv HTTP

[118.80 مگابایت] C.S04E03.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S04E04.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S04E05.mkv HTTP

[118.90 مگابایت] C.S04E06.mkv HTTP

[119.02 مگابایت] C.S04E07.mkv HTTP

[118.89 مگابایت] C.S04E08.mkv HTTP

[135.50 مگابایت] C.S04E09-BWBP.mkv HTTP

[118.98 مگابایت] C.S04E10.mkv HTTP

[118.94 مگابایت] C.S04E11.mkv HTTP

[118.93 مگابایت] C.S04E12.mkv HTTP

[118.78 مگابایت] C.S04E13.mkv HTTP

[118.77 مگابایت] C.S04E14.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S04E15.mkv HTTP

[119.05 مگابایت] C.S04E16.mkv HTTP

[119.04 مگابایت] C.S04E17.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S04E18.mkv HTTP

[118.81 مگابایت] C.S04E19.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S04E20.mkv HTTP

[118.99 مگابایت] C.S04E21.mkv HTTP

[118.80 مگابایت] C.S04E22.mkv HTTP


Season 5

[281.06 مگابایت] C.S05E01-02-BWBP.mkv HTTP

[117.69 مگابایت] C.S05E02.mkv HTTP

[118.85 مگابایت] C.S05E03.mkv HTTP

[118.94 مگابایت] C.S05E04.mkv HTTP

[119.02 مگابایت] C.S05E05.mkv HTTP

[119.00 مگابایت] C.S05E06.mkv HTTP

[118.80 مگابایت] C.S05E07.mkv HTTP

[118.92 مگابایت] C.S05E08.mkv HTTP

[118.70 مگابایت] C.S05E09.mkv HTTP

[119.04 مگابایت] C.S05E10.mkv HTTP

[118.85 مگابایت] C.S05E11.mkv HTTP

[118.74 مگابایت] C.S05E12.mkv HTTP

[118.93 مگابایت] C.S05E13.mkv HTTP

[118.83 مگابایت] C.S05E14.mkv HTTP

[118.99 مگابایت] C.S05E15.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S05E16.mkv HTTP

[118.81 مگابایت] C.S05E17.mkv HTTP

[118.98 مگابایت] C.S05E18.mkv HTTP

[118.91 مگابایت] C.S05E19.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S05E20.mkv HTTP

[119.01 مگابایت] C.S05E21.mkv HTTP

[281.53 مگابایت] C.S05E22-23-BWBP.mkv HTTP

[117.88 مگابایت] C.S05E23.mkv HTTP


Season 6

[118.86 مگابایت] C.S06E01.mkv HTTP

[118.97 مگابایت] C.S06E02.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S06E03.mkv HTTP

[118.96 مگابایت] C.S06E04.mkv HTTP

[118.81 مگابایت] C.S06E05.mkv HTTP

[118.91 مگابایت] C.S06E06.mkv HTTP

[119.06 مگابایت] C.S06E07.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S06E08.mkv HTTP

[118.95 مگابایت] C.S06E09.mkv HTTP

[119.03 مگابایت] C.S06E10.mkv HTTP

[119.00 مگابایت] C.S06E11.mkv HTTP

[118.84 مگابایت] C.S06E12.mkv HTTP

[119.07 مگابایت] C.S06E13.mkv HTTP

[118.82 مگابایت] C.S06E14.mkv HTTP

[118.84 مگابایت] C.S06E15.mkv HTTP

[118.92 مگابایت] C.S06E16.mkv HTTP

[119.07 مگابایت] C.S06E17.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S06E18.mkv HTTP

[118.81 مگابایت] C.S06E19.mkv HTTP

[118.88 مگابایت] C.S06E20.mkv HTTP

[118.96 مگابایت] C.S06E21.mkv HTTP

[118.82 مگابایت] C.S06E22.mkv HTTP

[118.86 مگابایت] C.S06E23.mkv HTTP


Season 7

[137.85 مگابایت] C.7x01.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[135.90 مگابایت] C.7x02.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[137.72 مگابایت] C.7x03.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[136.15 مگابایت] C.7x04.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[136.44 مگابایت] C.7x05.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[129.84 مگابایت] C.7x06.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[132.65 مگابایت] C.7x07.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[138.27 مگابایت] C.7x08.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[133.56 مگابایت] C.7x09.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[137.48 مگابایت] C.7x10.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[132.65 مگابایت] C.7x11.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[134.06 مگابایت] C.7x12.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[131.86 مگابایت] C.7x13.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[137.43 مگابایت] C.7x14.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[134.10 مگابایت] C.7x15.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[137.74 مگابایت] C.7x16.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[134.62 مگابایت] C.7x17.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[136.48 مگابایت] C.7x18.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[130.92 مگابایت] C.7x19.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[135.83 مگابایت] C.7x20.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[134.62 مگابایت] C.7x21.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP

[133.92 مگابایت] C.7x22.DVDRip-BiA-BWBP.mkv HTTP


Season 8

[148.46 مگابایت] C.S08E01.mkv HTTP

[148.61 مگابایت] C.S08E02.mkv HTTP

[148.66 مگابایت] C.S08E03.mkv HTTP

[148.46 مگابایت] C.S08E04.mkv HTTP

[148.71 مگابایت] C.S08E05.mkv HTTP

[148.55 مگابایت] C.S08E06.mkv HTTP

[148.64 مگابایت] C.S08E07.mkv HTTP

[148.59 مگابایت] C.S08E08.mkv HTTP

[148.70 مگابایت] C.S08E09.mkv HTTP

[148.51 مگابایت] C.S08E10.mkv HTTP

[148.46 مگابایت] C.S08E11.mkv HTTP

[148.66 مگابایت] C.S08E12.mkv HTTP

[148.51 مگابایت] C.S08E13.mkv HTTP

[148.59 مگابایت] C.S08E14.mkv HTTP

[148.40 مگابایت] C.S08E15.mkv HTTP

[148.71 مگابایت] C.S08E16.mkv HTTP

[148.57 مگابایت] C.S08E17.mkv HTTP

[148.70 مگابایت] C.S08E18.mkv HTTP

[148.53 مگابایت] C.S08E19.mkv HTTP

[148.65 مگابایت] C.S08E20.mkv HTTP

[148.77 مگابایت] C.S08E21.mkv HTTP

[148.44 مگابایت] C.S08E22.mkv HTTP