center

The Pretender

The Pretender 1996
ژانر : درام , راز آلود , علمي تخيلي , مهيج ,
IMDb Rate 7.5/10 از 13707 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : michael t weiss , andrea parker , patrick bauchau , jon gries
کاگردان : Frederick King Keller
محصول کشور : USA
داستان : (جارد) یک پسر نابغه توسط یک شرکت که او را به عنوان یک شبیه ساز بشر در تحقیقات مخفیانه خود را مورد استفاده قرار داده بود ربوده و زندانی شد. او بعد از گذشت 30 سال او فرار میکند و در حال حاضر جستجو برای یافتن سرنخ هایی به هویت واقعی و خانواده اش و خودش به او امید داده که به راه خود ادامه دهد. این شخص توانایی وانمود کردن به هر چیزی را دارد. در یک زمان قادر به انجام چندین کار تخصصی و خاص می باشد.

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[35.53 مگابایت] The.Pretender.S01.Making.of.Part.1.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[29.01 مگابایت] The.Pretender.S01.Making.of.Part.2.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[36.97 مگابایت] The.Pretender.S01.Making.of.Part.3.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[136.49 مگابایت] The.Pretender.S01E01.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[146.96 مگابایت] The.Pretender.S01E02.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[147.10 مگابایت] The.Pretender.S01E03.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[146.96 مگابایت] The.Pretender.S01E04.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[147.00 مگابایت] The.Pretender.S01E05.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[146.99 مگابایت] The.Pretender.S01E06.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[146.99 مگابایت] The.Pretender.S01E07.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[146.52 مگابایت] The.Pretender.S01E08.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.43 مگابایت] The.Pretender.S01E09.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.71 مگابایت] The.Pretender.S01E10.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.74 مگابایت] The.Pretender.S01E11.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.33 مگابایت] The.Pretender.S01E12.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.53 مگابایت] The.Pretender.S01E13.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.37 مگابایت] The.Pretender.S01E14.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.71 مگابایت] The.Pretender.S01E15.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.81 مگابایت] The.Pretender.S01E16.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.71 مگابایت] The.Pretender.S01E17.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.59 مگابایت] The.Pretender.S01E18.REPACK.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.78 مگابایت] The.Pretender.S01E19.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.65 مگابایت] The.Pretender.S01E20.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[88.13 مگابایت] The.Pretender.S01E21-22.Commentary.Track.DVDRip-SFM.mp3 HTTP

[148.72 مگابایت] The.Pretender.S01E21.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP

[148.70 مگابایت] The.Pretender.S01E22.DVDRip.XviD-VFUA-BWBP.mkv HTTP


Season 2

[27.54 مگابایت] The.Pretender.S02.Making-of.Part.1.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[25.50 مگابایت] The.Pretender.S02.Making-of.Part.2.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[29.35 مگابایت] The.Pretender.S02.Making-of.Part.3.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.23 مگابایت] The.Pretender.S02E01.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[152.58 مگابایت] The.Pretender.S02E02.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.17 مگابایت] The.Pretender.S02E03.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.28 مگابایت] The.Pretender.S02E04.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[148.12 مگابایت] The.Pretender.S02E05.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[153.32 مگابایت] The.Pretender.S02E06.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.32 مگابایت] The.Pretender.S02E07.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.18 مگابایت] The.Pretender.S02E08.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.16 مگابایت] The.Pretender.S02E09.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[153.44 مگابایت] The.Pretender.S02E10.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[151.13 مگابایت] The.Pretender.S02E11.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.24 مگابایت] The.Pretender.S02E12.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.40 مگابایت] The.Pretender.S02E13.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.39 مگابایت] The.Pretender.S02E14.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.30 مگابایت] The.Pretender.S02E15.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[154.31 مگابایت] The.Pretender.S02E16.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[150.94 مگابایت] The.Pretender.S02E17.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[44.07 مگابایت] The.Pretender.S02E18.Commentary.track.DVDRip-SFM.mp3 HTTP

[154.42 مگابایت] The.Pretender.S02E18.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[151.59 مگابایت] The.Pretender.S02E19.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[153.12 مگابایت] The.Pretender.S02E20.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP

[87.08 مگابایت] The.Pretender.S02E21-22.Commentary.Track.DVDRip-SFM.mp3 HTTP

[301.94 مگابایت] The.Pretender.S02E21-22.WS.DVDRip.XviD-SFM-BWBP.mkv HTTP


Season 3

[146.54 مگابایت] The.Pretender.S03E01.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.55 مگابایت] The.Pretender.S03E02.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.64 مگابایت] The.Pretender.S03E03.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.61 مگابایت] The.Pretender.S03E04.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.53 مگابایت] The.Pretender.S03E05.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.52 مگابایت] The.Pretender.S03E06.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.56 مگابایت] The.Pretender.S03E07.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[143.34 مگابایت] The.Pretender.S03E08.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.93 مگابایت] The.Pretender.S03E09.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[145.16 مگابایت] The.Pretender.S03E10.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.64 مگابایت] The.Pretender.S03E11.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.52 مگابایت] The.Pretender.S03E12.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.56 مگابایت] The.Pretender.S03E13.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[142.08 مگابایت] The.Pretender.S03E14.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[143.75 مگابایت] The.Pretender.S03E15.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.53 مگابایت] The.Pretender.S03E16.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.69 مگابایت] The.Pretender.S03E17.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[149.80 مگابایت] The.Pretender.S03E18.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.84 مگابایت] The.Pretender.S03E19.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.58 مگابایت] The.Pretender.S03E20.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[291.30 مگابایت] The.Pretender.S03E2122.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP


Season 4

[145.15 مگابایت] The.Pretender.S04E01.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.36 مگابایت] The.Pretender.S04E02.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[143.02 مگابایت] The.Pretender.S04E03.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.22 مگابایت] The.Pretender.S04E04.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.20 مگابایت] The.Pretender.S04E05.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.32 مگابایت] The.Pretender.S04E06.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.36 مگابایت] The.Pretender.S04E07.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.27 مگابایت] The.Pretender.S04E08.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.39 مگابایت] The.Pretender.S04E09.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.47 مگابایت] The.Pretender.S04E10.REPACK.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.28 مگابایت] The.Pretender.S04E11.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.29 مگابایت] The.Pretender.S04E12.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.24 مگابایت] The.Pretender.S04E13.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.27 مگابایت] The.Pretender.S04E14.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.26 مگابایت] The.Pretender.S04E15.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.46 مگابایت] The.Pretender.S04E16.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.24 مگابایت] The.Pretender.S04E17.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[146.25 مگابایت] The.Pretender.S04E18.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP

[295.06 مگابایت] The.Pretender.S04E19-20.WS.DVDRip.XviD-TOPAZ-BWBP.mkv HTTP


The Pretender

[300.45 مگابایت] The.Pretender.2001.2001.DVDRip.XviD.FRAGMENT-BWBP.mkv HTTP

[302.56 مگابایت] the.pretender.island.of.the.haunted.2001.dvdrip.xvd.fragment-BWBP.mkv HTTP