center

Road to Avonlea

Avonlea 1990
ژانر : درام , ماجرايي , خانوادگي , راز آلود , عاشقانه ,
IMDb Rate 8.6/10 از 3485 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : zachary bennett , lally cadeau , mag ruffman , cedric smith
کاگردان : Harvey Frost
محصول کشور : Canada
داستان : داستان سریال در مورد دختری ثروتمند می باشد که در سال 1990 به جزیره پرنس ادوارد فرستاده شده تا پیش بستگانش زندگی کند و ...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[228.83 مگابایت] aaf-ral-s01e01-BWBP.mkv HTTP

[177.71 مگابایت] aaf-ral-s01e02-BWBP.mkv HTTP

[180.31 مگابایت] aaf-ral-s01e03-BWBP.mkv HTTP

[182.61 مگابایت] aaf-ral-s01e04-BWBP.mkv HTTP

[195.29 مگابایت] aaf-ral-s01e05-BWBP.mkv HTTP

[188.76 مگابایت] aaf-ral-s01e06-BWBP.mkv HTTP

[184.53 مگابایت] aaf-ral-s01e07-BWBP.mkv HTTP

[187.77 مگابایت] aaf-ral-s01e08-BWBP.mkv HTTP

[181.05 مگابایت] aaf-ral-s01e09-BWBP.mkv HTTP

[176.11 مگابایت] aaf-ral-s01e10-BWBP.mkv HTTP

[182.01 مگابایت] aaf-ral-s01e11-BWBP.mkv HTTP

[208.53 مگابایت] aaf-ral-s01e12-BWBP.mkv HTTP

[184.20 مگابایت] aaf-ral-s01e13-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[188.26 مگابایت] aaf-rals02e01-BWBP.mkv HTTP

[183.35 مگابایت] aaf-rals02e02-BWBP.mkv HTTP

[192.96 مگابایت] aaf-rals02e03-BWBP.mkv HTTP

[192.77 مگابایت] aaf-rals02e04-BWBP.mkv HTTP

[179.87 مگابایت] aaf-rals02e05-BWBP.mkv HTTP

[186.78 مگابایت] aaf-rals02e06-BWBP.mkv HTTP

[187.26 مگابایت] aaf-rals02e07-BWBP.mkv HTTP

[181.36 مگابایت] aaf-rals02e08-BWBP.mkv HTTP

[184.58 مگابایت] aaf-rals02e09-BWBP.mkv HTTP

[186.55 مگابایت] aaf-rals02e10-BWBP.mkv HTTP

[185.77 مگابایت] aaf-rals02e11-BWBP.mkv HTTP

[184.80 مگابایت] aaf-rals02e12-BWBP.mkv HTTP

[188.40 مگابایت] aaf-rals02e13-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[205.88 مگابایت] Road to Avonlea - 3x01 - Ties That Bind-BWBP.mkv HTTP

[181.41 مگابایت] Road to Avonlea - 3x02 - Felix and Blackie-BWBP.mkv HTTP

[195.10 مگابایت] Road to Avonlea - 3x03 - Another Point of View-BWBP.mkv HTTP

[184.18 مگابایت] Road to Avonlea - 3x04 - When She Was Bad (Part One)-BWBP.mkv HTTP

[183.13 مگابایت] Road to Avonlea - 3x05 - She Was Horrid (Part Two)-BWBP.mkv HTTP

[180.12 مگابایت] Road to Avonlea - 3x06 - Aunt Janet Rebels-BWBP.mkv HTTP

[189.18 مگابایت] Road to Avonlea - 3x07 - A Dark and Stormy Night-BWBP.mkv HTTP

[180.53 مگابایت] Road to Avonlea - 3x08 - Friends and Relations-BWBP.mkv HTTP

[181.65 مگابایت] Road to Avonlea - 3x09 - Vows of Silence-BWBP.mkv HTTP

[181.20 مگابایت] Road to Avonlea - 3x10 - After the Honeymoon-BWBP.mkv HTTP

[188.87 مگابایت] Road to Avonlea - 3x11 - The Calamitious Courting of Hetty King-BWBP.mkv HTTP

[183.17 مگابایت] Road to Avonlea - 3x12 - High Society-BWBP.mkv HTTP

[183.25 مگابایت] Road to Avonlea - 3x13 - Old Friends, Old Wounds-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[187.40 مگابایت] Road to Avonlea - 4x01 - Tug of War-BWBP.mkv HTTP

[189.94 مگابایت] Road to Avonlea - 4x02 - Lady and the Blade-BWBP.mkv HTTP

[205.18 مگابایت] Road to Avonlea - 4x03 - Incident at Vernon River-BWBP.mkv HTTP

[182.35 مگابایت] Road to Avonlea - 4x04 - Evelyn-BWBP.mkv HTTP

[183.41 مگابایت] Road to Avonlea - 4x05 - Moving On-BWBP.mkv HTTP

[180.72 مگابایت] Road to Avonlea - 4x06 - Boys Will Be Boys-BWBP.mkv HTTP

[180.86 مگابایت] Road to Avonlea - 4x07 - The Dinner-BWBP.mkv HTTP

[183.88 مگابایت] Road to Avonlea - 4x08 - Heirs and Graces-BWBP.mkv HTTP

[182.13 مگابایت] Road to Avonlea - 4x09 - Hearts and Flowers-BWBP.mkv HTTP

[181.12 مگابایت] Road to Avonlea - 4x10 - Felicity's Perfect Beau-BWBP.mkv HTTP

[183.40 مگابایت] Road to Avonlea - 4x11 - The Disappearance-BWBP.mkv HTTP

[198.54 مگابایت] Road to Avonlea - 4x12 - Home Movie-BWBP.mkv HTTP

[181.59 مگابایت] Road to Avonlea - 4x13 - Hearth and Home-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[187.79 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x01.Fathers.and.Sons-BWBP.mkv HTTP

[180.98 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x02.Memento.Mori-BWBP.mkv HTTP

[182.60 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x03.Modern.Times-BWBP.mkv HTTP

[182.52 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x04.A.Friend.in.Need-BWBP.mkv HTTP

[181.23 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x05.Stranger.in.the.Night-BWBP.mkv HTTP

[181.70 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x06.The.Great.Race-BWBP.mkv HTTP

[181.56 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x07.Someone.to.Believe.In-BWBP.mkv HTTP

[185.47 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x08.Strictly.Melodrama-BWBP.mkv HTTP

[184.05 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x09.Thursday.s.Child-BWBP.mkv HTTP

[182.63 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x10.Best.Laid.Plans-BWBP.mkv HTTP

[187.74 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x11.Otherwise.Engaged-BWBP.mkv HTTP

[192.23 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x12.Enter.Prince.Charming-BWBP.mkv HTTP

[185.34 مگابایت] Road.to.Avonlea.5x13.The.Minister.s.Wife-BWBP.mkv HTTP


Season 06

[184.76 مگابایت] Road to Avonlea - 6x01 - The Return of Gus Pike-BWBP.mkv HTTP

[180.54 مگابایت] Road to Avonlea - 6x02 - Lonely Hearts-BWBP.mkv HTTP

[180.88 مگابایت] Road to Avonlea - 6x03 - Christmas in June-BWBP.mkv HTTP

[180.50 مگابایت] Road to Avonlea - 6x04 - Fools and Kings-BWBP.mkv HTTP

[180.42 مگابایت] Road to Avonlea - 6x05 - Comings and Goings-BWBP.mkv HTTP

[180.25 مگابایت] Road to Avonlea - 6x06 - The Trouble With Davey-BWBP.mkv HTTP

[180.34 مگابایت] Road to Avonlea - 6x07 - Great Expectations-BWBP.mkv HTTP

[180.35 مگابایت] Road to Avonlea - 6x08 - A Fox Tale-BWBP.mkv HTTP

[180.47 مگابایت] Road to Avonlea - 6x09 - The More Things Change-BWBP.mkv HTTP

[180.58 مگابایت] Road to Avonlea - 6x10 - Home is Where the Heart is-BWBP.mkv HTTP

[186.80 مگابایت] Road to Avonlea - 6x11 - What a Tangled Web We Weave-BWBP.mkv HTTP

[185.43 مگابایت] Road to Avonlea - 6x12 - A Time to Every Purpose-BWBP.mkv HTTP

[180.52 مگابایت] Road to Avonlea - 6x13 - Homecoming-BWBP.mkv HTTP


Season 07

[183.62 مگابایت] 01 - Out of the Ashes-BWBP.mkv HTTP

[179.23 مگابایت] 02 - Love May Be Blind... But the Neighbors Aint-BWBP.mkv HTTP

[179.28 مگابایت] 03 - Davey and the Mermaid-BWBP.mkv HTTP

[179.54 مگابایت] 04 - Woman of Importance-BWBP.mkv HTTP

[179.49 مگابایت] 05 - Secrets and Sacrifices-BWBP.mkv HTTP

[179.48 مگابایت] 06 - Ah... Sweet Mystery of Life-BWBP.mkv HTTP

[179.42 مگابایت] 07 - King of the Great White Way-BWBP.mkv HTTP

[179.45 مگابایت] 08 - Total Eclipse-BWBP.mkv HTTP

[179.53 مگابایت] 09 - From Away-BWBP.mkv HTTP

[179.47 مگابایت] 10 - After the Ball is Over-BWBP.mkv HTTP

[179.46 مگابایت] 11 - Return to Me-BWBP.mkv HTTP

[179.48 مگابایت] 12 - The Last Hurrah-BWBP.mkv HTTP

[179.50 مگابایت] 13 - So Dear To My Heart-BWBP.mkv HTTP

[45.91 مگابایت] Bonus Feature-BWBP.mkv HTTP