center

The Fresh Prince Of Bel Air

The Fresh Prince of Bel-Air 1990
ژانر : کمدي ,
IMDb Rate 7.9/10 از 104733 رای
مدت زمان : 22 دقیقه
زبان : English
ستارگان : will smith , alfonso ribeiro , james avery , karyn parsons
کاگردان : Shelley Jensen
محصول کشور : USA
داستان : " ویل" پسری از محله فقیر نشین "فیلی" است که توسط مادرش برای زندگی به خانه یکی از اقوام ثروتمند خود در "بل ار" فرستاده می شود. خانواده "بنک" یکی از ثروتمند ترین خانواده های منطقه هستند که در خانه مجلل خود زندگی می کنند. ولی ورود "ویل" نظم اشرافی که در این خانه حاکم بود را به هم می زند. او که بچه خیابان و موزیک رپ و رفص و آواز است با دیگر افراد خانه از بچه ها گرفته تا والدین تفاوت زیادی دارد. شیوه حرف زدن او شیوه خیابانی و رنگین پوستیست در جایی که خانواده "بنک" بسیاری از کلمات و رفتار "ویل" را بسیار وقیحانه می نامند. با گذشت زمان این دو نوع طرز فکر و دیدگاه بیش از پیش به هم نزدیک می شوند ولی رفتارهای این جوان پرشور در این خانواده اشرافی همچنان مایه خنده هست.

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Extra

[58.26 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.Back.To.Bel-Air.DVDRip.XviD-TVEP-BWBP.mkv HTTP


Season 01

[76.73 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e01-BWBP.mkv HTTP

[82.71 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e02-BWBP.mkv HTTP

[75.78 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e03-BWBP.mkv HTTP

[82.78 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e04-BWBP.mkv HTTP

[93.40 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e05-BWBP.mkv -BWBP.mkv HTTP

[81.14 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e06-BWBP.mkv HTTP

[82.59 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e07-BWBP.mkv HTTP

[156.16 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e08.09-BWBP.mkv HTTP

[82.79 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e10-BWBP.mkv HTTP

[82.25 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e11-BWBP.mkv HTTP

[82.82 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e12-BWBP.mkv HTTP

[82.87 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e13-BWBP.mkv HTTP

[81.15 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e14-BWBP.mkv HTTP

[82.30 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e15-BWBP.mkv HTTP

[81.68 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e16-BWBP.mkv HTTP

[82.57 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e17-BWBP.mkv HTTP

[82.54 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e18-BWBP.mkv HTTP

[82.83 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e19-BWBP.mkv HTTP

[81.71 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e20-BWBP.mkv HTTP

[82.90 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e21-BWBP.mkv HTTP

[82.90 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e22-BWBP.mkv HTTP

[83.03 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e23-BWBP.mkv HTTP

[80.51 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e24-BWBP.mkv HTTP

[81.18 مگابایت] vm-the.fresh.prince.of.bel-air.s01e25-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[88.81 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.201-med-BWBP.mkv HTTP

[84.55 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.202-med-BWBP.mkv HTTP

[87.90 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.203-med-BWBP.mkv HTTP

[88.42 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.204-med-BWBP.mkv HTTP

[89.88 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.205-med-BWBP.mkv HTTP

[89.57 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.206-med-BWBP.mkv HTTP

[88.89 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.207-med-BWBP.mkv HTTP

[88.45 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.208-med-BWBP.mkv HTTP

[88.65 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.209-med-BWBP.mkv HTTP

[86.91 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.210-med-BWBP.mkv HTTP

[88.36 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.211-med-BWBP.mkv HTTP

[88.15 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.212-med-BWBP.mkv HTTP

[89.12 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.213-med-BWBP.mkv HTTP

[89.09 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.214-med-BWBP.mkv HTTP

[88.07 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.215-med-BWBP.mkv HTTP

[88.62 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.216-med-BWBP.mkv HTTP

[88.45 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.217-med-BWBP.mkv HTTP

[88.83 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.218-med-BWBP.mkv HTTP

[88.21 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.219-med-BWBP.mkv HTTP

[88.64 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.220-med-BWBP.mkv HTTP

[89.06 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.221-med-BWBP.mkv HTTP

[88.73 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.222-med-BWBP.mkv HTTP

[88.77 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.223-med-BWBP.mkv HTTP

[87.24 مگابایت] the.fresh.prince.of.bel-air.224-med-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[93.40 مگابایت] the.fresh.prince.s03e01-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.34 مگابایت] the.fresh.prince.s03e02-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.37 مگابایت] the.fresh.prince.s03e03-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.39 مگابایت] the.fresh.prince.s03e04-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.38 مگابایت] the.fresh.prince.s03e05-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.39 مگابایت] the.fresh.prince.s03e06-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.37 مگابایت] the.fresh.prince.s03e07-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.43 مگابایت] the.fresh.prince.s03e08-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.41 مگابایت] the.fresh.prince.s03e09-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.43 مگابایت] the.fresh.prince.s03e10-gothic-BWBP.mkv HTTP

[90.71 مگابایت] the.fresh.prince.s03e11-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.38 مگابایت] the.fresh.prince.s03e12-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.38 مگابایت] the.fresh.prince.s03e13-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.39 مگابایت] the.fresh.prince.s03e14-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.37 مگابایت] the.fresh.prince.s03e15-gothic-BWBP.mkv HTTP

[83.32 مگابایت] the.fresh.prince.s03e16-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.36 مگابایت] the.fresh.prince.s03e17-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.32 مگابایت] the.fresh.prince.s03e18-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.35 مگابایت] the.fresh.prince.s03e19-gothic-BWBP.mkv HTTP

[92.06 مگابایت] the.fresh.prince.s03e20-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.37 مگابایت] the.fresh.prince.s03e21-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.38 مگابایت] the.fresh.prince.s03e22-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.38 مگابایت] the.fresh.prince.s03e23-gothic-BWBP.mkv HTTP

[93.40 مگابایت] the.fresh.prince.s03e24-gothic-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[84.79 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E01-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.45 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E02-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.44 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E03-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.13 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E04.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[89.08 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E05.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[88.35 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E06.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.43 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E07.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[86.60 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E08-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[89.41 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E09.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.44 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E10.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[89.44 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E11.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.36 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E12.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.38 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E13.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[90.07 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E14.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[90.37 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E15.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.44 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E16.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.45 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E17.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.45 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E18.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[87.37 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E19.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.41 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E20.DVDRip.XviD-SAiNTS-BWBP.mkv HTTP

[91.43 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E21-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[90.36 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E22-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.40 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E23-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.36 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E24-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[91.39 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E25-jfkxvid-BWBP.mkv HTTP

[90.58 مگابایت] The.Fresh.Prince.Of.Bel-Air.S04E26-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[89.69 مگابایت] 501 What's Will got to do With it-BWBP.mkv HTTP

[90.40 مگابایت] 502 The Client-BWBP.mkv HTTP

[90.36 مگابایت] 503 Reality Bites-BWBP.mkv HTTP

[90.38 مگابایت] 504 Grumpy Young men-BWBP.mkv HTTP

[90.43 مگابایت] 505 Fresh Prince the Movie-BWBP.mkv HTTP

[90.33 مگابایت] 506 Will's Misery-BWBP.mkv HTTP

[90.39 مگابایت] 507 Father Knows Best-BWBP.mkv HTTP

[89.97 مگابایت] 508 Soul Train-BWBP.mkv HTTP

[90.41 مگابایت] 509 Love Hurts-BWBP.mkv HTTP

[90.35 مگابایت] 510 Will's up a Dirt Road-BWBP.mkv HTTP

[90.28 مگابایت] 511 Will Steps out-BWBP.mkv HTTP

[89.37 مگابایت] 512 Same Game Next Season-BWBP.mkv HTTP

[89.86 مگابایت] 513 Three's a Crowd-BWBP.mkv HTTP

[90.40 مگابایت] 514 It's a Wonderful lie-BWBP.mkv HTTP

[88.01 مگابایت] 515 Bullets Over Bel-Air-BWBP.mkv HTTP

[89.99 مگابایت] 516 A Decent Proposal-BWBP.mkv HTTP

[90.41 مگابایت] 517 Will is From Mars-BWBP.mkv HTTP

[90.39 مگابایت] 518 The Wedding Show-BWBP.mkv HTTP

[88.39 مگابایت] 519 Slum Like it not-BWBP.mkv HTTP

[90.06 مگابایت] 520 As the Will Turns-BWBP.mkv HTTP

[89.71 مگابایت] 521 Save the Last Trance for me-BWBP.mkv HTTP

[90.05 مگابایت] 522 To Thine own Self be Blue... and Gold-BWBP.mkv HTTP

[86.87 مگابایت] 523 Cold Feet, hot Body-BWBP.mkv HTTP

[90.36 مگابایت] 524 Love in an Elevator-BWBP.mkv HTTP

[88.35 مگابایت] 525 For Whom the Wedding Bells Toll-BWBP.mkv HTTP


Season 06

[90.14 مگابایت] 601 Burnin' Down the House-BWBP.mkv HTTP

[89.05 مگابایت] 602 Get a job-BWBP.mkv HTTP

[89.18 مگابایت] 603 Stress Related-BWBP.mkv HTTP

[89.56 مگابایت] 604 Bourgie Sings the Blues-BWBP.mkv HTTP

[90.19 مگابایت] 605 The Script Formerly Known as-BWBP.mkv HTTP

[90.89 مگابایت] 606 Not, I Barbecue-BWBP.mkv HTTP

[90.20 مگابایت] 607 Not With my Cousin you Don't-BWBP.mkv HTTP

[86.74 مگابایت] 608 Viva Lost Wages-BWBP.mkv HTTP

[90.12 مگابایت] 609 There's the rub pt 1-BWBP.mkv HTTP

[90.17 مگابایت] 610 There's the rub pt 2-BWBP.mkv HTTP

[90.22 مگابایت] 611 I, ooh, Baby, Baby-BWBP.mkv HTTP

[88.54 مگابایت] 612 Boxing Helena-BWBP.mkv HTTP

[87.49 مگابایت] 613 I, Clownius-BWBP.mkv HTTP

[84.98 مگابایت] 614 Breaking up is Hard to do pt 1-BWBP.mkv HTTP

[88.93 مگابایت] 615 Breaking up is Hard to do pt 2-BWBP.mkv HTTP

[88.45 مگابایت] 616 I, Bowl Buster-BWBP.mkv HTTP

[89.49 مگابایت] 617 The Butler's son did it-BWBP.mkv HTTP

[90.22 مگابایت] 618 Hare Today...-BWBP.mkv HTTP

[90.21 مگابایت] 619 I, Whoops, There it is-BWBP.mkv HTTP

[90.10 مگابایت] 620 I, Stank Horse-BWBP.mkv HTTP

[89.99 مگابایت] 621 I, Stank Hole in one-BWBP.mkv HTTP

[90.15 مگابایت] 622 Eye, Tooth-BWBP.mkv HTTP

[89.64 مگابایت] 623 I, Done pt 1-BWBP.mkv HTTP

[92.64 مگابایت] 624 I, Done pt 2-BWBP.mkv HTTP