center

Friday The 13th

Friday the 13th: The Series 1987
ژانر : ترسناک ,
IMDb Rate 7.6/10 از 2766 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : louise robey , chris wiggins , john d lemay , steve monarque
کاگردان : David Morse
نویسنده : Bob Holbrook
محصول کشور : Canada
داستان : یک فروشنده‌ی عتیقه با شیطان قرار می‌بندد که عتیقه‌های نفرین شده بفروشد. بعد از مرگ عتیقه‌ فروش، مغازه‌ی او به برادرزاده‌هایش می‌رسد حالا این دو جوان باید عتیقه‌های نفرین‌شده را پیدا کنند...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[157.47 مگابایت] friday.the.13th.101.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.42 مگابایت] friday.the.13th.102.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.39 مگابایت] friday.the.13th.103.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.54 مگابایت] friday.the.13th.104.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.42 مگابایت] friday.the.13th.105.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.46 مگابایت] friday.the.13th.106.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.41 مگابایت] friday.the.13th.107.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.49 مگابایت] friday.the.13th.108.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.49 مگابایت] friday.the.13th.109.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.46 مگابایت] friday.the.13th.110.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.58 مگابایت] friday.the.13th.111.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.51 مگابایت] friday.the.13th.112.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.59 مگابایت] friday.the.13th.113.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.62 مگابایت] friday.the.13th.114.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.52 مگابایت] friday.the.13th.115.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.57 مگابایت] friday.the.13th.116.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[154.34 مگابایت] friday.the.13th.117.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.58 مگابایت] friday.the.13th.118.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.48 مگابایت] friday.the.13th.119.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.48 مگابایت] friday.the.13th.120.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.51 مگابایت] friday.the.13th.121.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.52 مگابایت] friday.the.13th.122.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.59 مگابایت] friday.the.13th.123.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.53 مگابایت] friday.the.13th.124.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.60 مگابایت] friday.the.13th.125.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.49 مگابایت] friday.the.13th.126.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP


Season 2

[157.72 مگابایت] friday.the.13th.201.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.65 مگابایت] friday.the.13th.202.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.94 مگابایت] friday.the.13th.203.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.85 مگابایت] friday.the.13th.204.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.91 مگابایت] friday.the.13th.205.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.89 مگابایت] friday.the.13th.206.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.55 مگابایت] friday.the.13th.207.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.59 مگابایت] friday.the.13th.208.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.55 مگابایت] friday.the.13th.209.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.60 مگابایت] friday.the.13th.210.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.53 مگابایت] friday.the.13th.211.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.58 مگابایت] friday.the.13th.212.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.60 مگابایت] friday.the.13th.213.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.62 مگابایت] friday.the.13th.214.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.65 مگابایت] friday.the.13th.215.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.65 مگابایت] friday.the.13th.216.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.58 مگابایت] friday.the.13th.217.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.60 مگابایت] friday.the.13th.218.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.59 مگابایت] friday.the.13th.219.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.68 مگابایت] friday.the.13th.220.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.69 مگابایت] friday.the.13th.221.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.58 مگابایت] friday.the.13th.222.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.67 مگابایت] friday.the.13th.223.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.60 مگابایت] friday.the.13th.224.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.54 مگابایت] friday.the.13th.225.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[157.70 مگابایت] friday.the.13th.226.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP


Season 3

[304.19 مگابایت] friday.the.13th.301-02.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.32 مگابایت] friday.the.13th.303.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.33 مگابایت] friday.the.13th.304.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.30 مگابایت] friday.the.13th.305.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.31 مگابایت] friday.the.13th.306.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.37 مگابایت] friday.the.13th.307.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.35 مگابایت] friday.the.13th.308.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.26 مگابایت] friday.the.13th.309.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.28 مگابایت] friday.the.13th.310.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.32 مگابایت] friday.the.13th.311.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.41 مگابایت] friday.the.13th.312.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.28 مگابایت] friday.the.13th.313.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.42 مگابایت] friday.the.13th.314.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.34 مگابایت] friday.the.13th.315.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.29 مگابایت] friday.the.13th.316.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.32 مگابایت] friday.the.13th.317.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.44 مگابایت] friday.the.13th.318.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.48 مگابایت] friday.the.13th.319.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP

[159.46 مگابایت] friday.the.13th.320.dvdrip.xvid-ositv-BWBP.mkv HTTP