center

MacGyver

MacGyver 1985
ژانر : اکشن , ماجرايي , جنايي , درام ,
IMDb Rate 7.7/10 از 32000 رای
مدت زمان : 48 دقیقه
زبان : English
ستارگان : richard dean anderson , dana elcar , bruce mcgill , michael des barres
کاگردان : Charles Correll
محصول کشور : USA
داستان : نسخه ی سریالی این اثر با بازی ریچارد دین اندرسون بود و در این فیلم این شخصیت یک مامور حرفه ای و وظیفه شناس بود که به شیوه ای کاملا منحصر به فرد و ضد قانونی با اشرار و قانون شکنان روبرو میشد و همیشه از سلاح های ویژه ای که ساخت خود او هم بودند استفاده میکرد.

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[167.19 مگابایت] macgy.s01e01-BWBP.mkv HTTP

[167.22 مگابایت] macgy.s01e02-BWBP.mkv HTTP

[158.04 مگابایت] macgy.s01e03-BWBP.mkv HTTP

[167.22 مگابایت] macgy.s01e04-BWBP.mkv HTTP

[166.18 مگابایت] macgy.s01e05-BWBP.mkv HTTP

[167.51 مگابایت] macgy.s01e06-BWBP.mkv HTTP

[166.12 مگابایت] macgy.s01e07-BWBP.mkv HTTP

[166.80 مگابایت] macgy.s01e08-BWBP.mkv HTTP

[165.14 مگابایت] macgy.s01e09-BWBP.mkv HTTP

[160.94 مگابایت] macgy.s01e10-BWBP.mkv HTTP

[166.25 مگابایت] macgy.s01e11-BWBP.mkv HTTP

[163.55 مگابایت] macgy.s01e12-BWBP.mkv HTTP

[166.07 مگابایت] macgy.s01e13-BWBP.mkv HTTP

[162.87 مگابایت] macgy.s01e14-BWBP.mkv HTTP

[163.04 مگابایت] macgy.s01e15-BWBP.mkv HTTP

[166.40 مگابایت] macgy.s01e16-BWBP.mkv HTTP

[163.30 مگابایت] macgy.s01e17-BWBP.mkv HTTP

[166.98 مگابایت] macgy.s01e18-BWBP.mkv HTTP

[160.98 مگابایت] macgy.s01e19-BWBP.mkv HTTP

[167.19 مگابایت] macgy.s01e20-BWBP.mkv HTTP

[164.04 مگابایت] macgy.s01e21-BWBP.mkv HTTP

[161.33 مگابایت] macgy.s01e22-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[163.47 مگابایت] macgyver.s02e01-BWBP.mkv HTTP

[166.82 مگابایت] macgyver.s02e02-BWBP.mkv HTTP

[166.60 مگابایت] macgyver.s02e03-BWBP.mkv HTTP

[167.00 مگابایت] macgyver.s02e04-BWBP.mkv HTTP

[165.35 مگابایت] macgyver.s02e05-BWBP.mkv HTTP

[164.78 مگابایت] macgyver.s02e06-BWBP.mkv HTTP

[166.73 مگابایت] macgyver.s02e07-BWBP.mkv HTTP

[163.16 مگابایت] macgyver.s02e08-BWBP.mkv HTTP

[163.67 مگابایت] macgyver.s02e09-BWBP.mkv HTTP

[160.54 مگابایت] macgyver.s02e10-BWBP.mkv HTTP

[166.83 مگابایت] macgyver.s02e11-BWBP.mkv HTTP

[166.71 مگابایت] macgyver.s02e12-BWBP.mkv HTTP

[165.37 مگابایت] macgyver.s02e13-BWBP.mkv HTTP

[165.13 مگابایت] macgyver.s02e14-BWBP.mkv HTTP

[166.60 مگابایت] macgyver.s02e15-BWBP.mkv HTTP

[164.65 مگابایت] macgyver.s02e16-BWBP.mkv HTTP

[164.22 مگابایت] macgyver.s02e17-BWBP.mkv HTTP

[161.33 مگابایت] macgyver.s02e18-BWBP.mkv HTTP

[167.00 مگابایت] macgyver.s02e19-BWBP.mkv HTTP

[166.91 مگابایت] macgyver.s02e20-BWBP.mkv HTTP

[164.84 مگابایت] macgyver.s02e21-BWBP.mkv HTTP

[165.77 مگابایت] macgyver.s02e22-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[190.41 مگابایت] macgyver.301-BWBP.mkv HTTP

[190.51 مگابایت] macgyver.302-BWBP.mkv HTTP

[189.80 مگابایت] macgyver.303-BWBP.mkv HTTP

[187.53 مگابایت] macgyver.304-BWBP.mkv HTTP

[190.61 مگابایت] macgyver.305-BWBP.mkv HTTP

[188.41 مگابایت] macgyver.306-BWBP.mkv HTTP

[188.83 مگابایت] macgyver.307-BWBP.mkv HTTP

[189.09 مگابایت] macgyver.308-BWBP.mkv HTTP

[188.46 مگابایت] macgyver.309-BWBP.mkv HTTP

[187.80 مگابایت] macgyver.310-BWBP.mkv HTTP

[188.95 مگابایت] macgyver.311-BWBP.mkv HTTP

[190.49 مگابایت] macgyver.312-BWBP.mkv HTTP

[189.72 مگابایت] macgyver.313-BWBP.mkv HTTP

[190.08 مگابایت] macgyver.314-BWBP.mkv HTTP

[186.65 مگابایت] macgyver.315-BWBP.mkv HTTP

[189.73 مگابایت] macgyver.316-BWBP.mkv HTTP

[188.14 مگابایت] macgyver.317-BWBP.mkv HTTP

[187.90 مگابایت] macgyver.318-BWBP.mkv HTTP

[189.66 مگابایت] macgyver.319-BWBP.mkv HTTP

[187.21 مگابایت] macgyver.320-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[195.63 مگابایت] macgyver.401-BWBP.mkv HTTP

[193.28 مگابایت] macgyver.402-BWBP.mkv HTTP

[190.57 مگابایت] macgyver.403-BWBP.mkv HTTP

[191.93 مگابایت] macgyver.404-BWBP.mkv HTTP

[192.27 مگابایت] macgyver.405-BWBP.mkv HTTP

[193.87 مگابایت] macgyver.406-BWBP.mkv HTTP

[195.53 مگابایت] macgyver.407-BWBP.mkv HTTP

[192.50 مگابایت] macgyver.408-BWBP.mkv HTTP

[194.62 مگابایت] macgyver.409-BWBP.mkv HTTP

[193.71 مگابایت] macgyver.410-BWBP.mkv HTTP

[195.47 مگابایت] macgyver.411-BWBP.mkv HTTP

[195.90 مگابایت] macgyver.412-BWBP.mkv HTTP

[195.19 مگابایت] macgyver.413-BWBP.mkv HTTP

[195.04 مگابایت] macgyver.414-BWBP.mkv HTTP

[194.06 مگابایت] macgyver.415-BWBP.mkv HTTP

[195.89 مگابایت] macgyver.416-BWBP.mkv HTTP

[195.78 مگابایت] macgyver.417-BWBP.mkv HTTP

[192.57 مگابایت] macgyver.418-BWBP.mkv HTTP

[193.72 مگابایت] macgyver.419-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[193.32 مگابایت] macgyver.s05e01-BWBP.mkv HTTP

[193.51 مگابایت] macgyver.s05e02-BWBP.mkv HTTP

[193.05 مگابایت] macgyver.s05e03-BWBP.mkv HTTP

[192.06 مگابایت] macgyver.s05e04-BWBP.mkv HTTP

[189.40 مگابایت] macgyver.s05e05-BWBP.mkv HTTP

[193.30 مگابایت] macgyver.s05e06-BWBP.mkv HTTP

[191.67 مگابایت] macgyver.s05e07-BWBP.mkv HTTP

[193.22 مگابایت] macgyver.s05e08-BWBP.mkv HTTP

[189.30 مگابایت] macgyver.s05e09-BWBP.mkv HTTP

[191.65 مگابایت] macgyver.s05e10-BWBP.mkv HTTP

[191.64 مگابایت] macgyver.s05e11-BWBP.mkv HTTP

[192.20 مگابایت] macgyver.s05e12-BWBP.mkv HTTP

[192.35 مگابایت] macgyver.s05e13-BWBP.mkv HTTP

[193.34 مگابایت] macgyver.s05e14-BWBP.mkv HTTP

[191.70 مگابایت] macgyver.s05e15-BWBP.mkv HTTP

[193.09 مگابایت] macgyver.s05e16-BWBP.mkv HTTP

[192.80 مگابایت] macgyver.s05e17-BWBP.mkv HTTP

[193.26 مگابایت] macgyver.s05e18-BWBP.mkv HTTP

[191.39 مگابایت] macgyver.s05e19-BWBP.mkv HTTP

[193.19 مگابایت] macgyver.s05e20-BWBP.mkv HTTP

[192.32 مگابایت] macgyver.s05e21-BWBP.mkv HTTP


Season 06

[193.20 مگابایت] macgyver.6x01.tough_boys-BWBP.mkv HTTP

[193.21 مگابایت] macgyver.6x02.humanity-BWBP.mkv HTTP

[193.08 مگابایت] macgyver.6x03.the_gun-BWBP.mkv HTTP

[192.53 مگابایت] macgyver.6x04.twenty_questions-BWBP.mkv HTTP

[192.66 مگابایت] macgyver.6x05.the_wall-BWBP.mkv HTTP

[191.60 مگابایت] macgyver.6x06.lesson_in_evil-BWBP.mkv HTTP

[193.16 مگابایت] macgyver.6x07.harrys_will-BWBP.mkv HTTP

[192.06 مگابایت] macgyver.6x08.macgyvers_women-BWBP.mkv HTTP

[191.53 مگابایت] macgyver.6x09.bitter_harvest-BWBP.mkv HTTP

[192.24 مگابایت] macgyver.6x10.the_visitor-BWBP.mkv HTTP

[192.28 مگابایت] macgyver.6x11.squeeze_play-BWBP.mkv HTTP

[192.24 مگابایت] macgyver.6x12.jerico_games-BWBP.mkv HTTP

[191.56 مگابایت] macgyver.6x13.the_wasteland-BWBP.mkv HTTP

[192.26 مگابایت] macgyver.6x14.eye_of_osiris-BWBP.mkv HTTP

[192.28 مگابایت] macgyver.6x15.high_control-BWBP.mkv HTTP

[192.26 مگابایت] macgyver.6x16.there_but_for_the_grace-BWBP.mkv HTTP

[189.86 مگابایت] macgyver.6x17.blind_faith-BWBP.mkv HTTP

[190.86 مگابایت] macgyver.6x18.faith_hope_and_charity-BWBP.mkv HTTP

[191.60 مگابایت] macgyver.6x19.strictly_business-BWBP.mkv HTTP

[192.16 مگابایت] macgyver.6x20.trail_of_tears-BWBP.mkv HTTP

[192.14 مگابایت] macgyver.6x21.hind-sight-BWBP.mkv HTTP


Season 07

[192.07 مگابایت] MacGyver.S07E01.Honest.Abe-BWBP.mkv HTTP

[192.22 مگابایت] MacGyver.S07E02.The.Hood-BWBP.mkv HTTP

[192.03 مگابایت] MacGyver.S07E03.Obsessed-BWBP.mkv HTTP

[192.30 مگابایت] MacGyver.S07E04.The.Prometheus.Syndrome-BWBP.mkv HTTP

[192.21 مگابایت] MacGyver.S07E05.The.Coltons-BWBP.mkv HTTP

[191.58 مگابایت] MacGyver.S07E06.Walking.Dead-BWBP.mkv HTTP

[192.09 مگابایت] MacGyver.S07E07.Good.Knight.MacGyver.Part.1-BWBP.mkv HTTP

[192.03 مگابایت] MacGyver.S07E08.Good.Knight.MacGyver.Part.2-BWBP.mkv HTTP

[188.68 مگابایت] MacGyver.S07E09.Deadly.Silents-BWBP.mkv HTTP

[188.92 مگابایت] MacGyver.S07E10.Split.Decision-BWBP.mkv HTTP

[192.13 مگابایت] MacGyver.S07E11.Gunz.N.Boyz-BWBP.mkv HTTP

[188.09 مگابایت] MacGyver.S07E12.Off.The.Wall-BWBP.mkv HTTP

[192.19 مگابایت] MacGyver.S07E13.The.Stringer-BWBP.mkv HTTP

[192.21 مگابایت] MacGyver.S07E14.The.Mountain.Of.Youth-BWBP.mkv HTTP