center

TJ H o o k e r

T.J. Hooker 1982
ژانر : اکشن , جنايي , درام ,
IMDb Rate 6.1/10 از 3151 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : william shatner , heather locklear , adrian zmed , james darren
کاگردان : Cliff Bole
محصول کشور : USA

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[297.81 مگابایت] T.J Hooker - Season 1 - 1 - The Protectors-BWBP.mkv HTTP

[196.75 مگابایت] T.J Hooker - Season 1 - 2 - The Streets-BWBP.mkv HTTP

[192.40 مگابایت] T.J Hooker - Season 1 - 3 - God bless the Child-BWBP.mkv HTTP

[196.07 مگابایت] T.J Hooker - Season 1 - 4 - Hookers war-BWBP.mkv HTTP

[196.35 مگابایت] T.J Hooker - Season 1 - 5 - The Witness-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[180.33 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 10 - Big foot-BWBP.mkv HTTP

[179.45 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 11 - Terror at the academy-BWBP.mkv HTTP

[181.14 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 12 - The Survival Syndrome-BWBP.mkv HTTP

[180.17 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 13 - Deadly Ambition-BWBP.mkv HTTP

[179.38 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 14 - A Cry for help-BWBP.mkv HTTP

[179.13 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 15 - Thieves’ Highway-BWBP.mkv HTTP

[180.17 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 16 - The Connection-BWBP.mkv HTTP

[179.77 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 17 - The Fast Lane-BWBP.mkv HTTP

[180.86 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 18 - Too Late For Love-BWBP.mkv HTTP

[181.17 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 19 - The Decoy-BWBP.mkv HTTP

[179.53 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 20 - The Mumbler-BWBP.mkv HTTP

[180.51 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 21 - Vengeance is Mine-BWBP.mkv HTTP

[180.20 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 22 - Sweet sixteen and dead-BWBP.mkv HTTP

[180.11 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 23 - Raw Deal-BWBP.mkv HTTP

[180.73 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 24 - Requiem For A Cop-BWBP.mkv HTTP

[180.46 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 25 - The Hostages-BWBP.mkv HTTP

[180.77 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 26 - Payday Pirates-BWBP.mkv HTTP

[180.63 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 27 - Lady In blue-BWBP.mkv HTTP

[180.04 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 6 - Second chance-BWBP.mkv HTTP

[180.81 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 7 - King of the hill-BWBP.mkv HTTP

[180.65 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 8 - The Empty Gun-BWBP.mkv HTTP

[181.05 مگابایت] T.J Hooker - Season 2 - 9 - Blind Justice-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[181.58 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 16 - Hookers Run-BWBP.mkv HTTP

[180.14 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 18 - Death On The Line-BWBP.mkv HTTP

[180.53 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 28 - The Return-BWBP.mkv HTTP

[179.65 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 29 - Carnal Express-BWBP.mkv HTTP

[181.05 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 30 - Chinatown-BWBP.mkv HTTP

[181.09 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 31 - The Cheerleader Murder-BWBP.mkv HTTP

[181.48 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 32 - The Shadow of Truth-BWBP.mkv HTTP

[181.08 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 33 - Walk a straight line-BWBP.mkv HTTP

[180.53 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 34 - A Child is Missing-BWBP.mkv HTTP

[181.50 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 35 - The Trail-BWBP.mkv HTTP

[181.46 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 36 - Matter of passion-BWBP.mkv HTTP

[180.92 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 37 - Blue Murder-BWBP.mkv HTTP

[180.23 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 38 - Undercover Affair-BWBP.mkv HTTP

[181.17 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 39 - Slay Ride-BWBP.mkv HTTP

[180.80 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 40 - The Lipstick killer-BWBP.mkv HTTP

[181.72 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 41 - The Snow Game-BWBP.mkv HTTP

[181.42 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 42 - Exercise In Murder-BWBP.mkv HTTP

[155.96 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 44 - Hot Property-BWBP.mkv HTTP

[180.29 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 46 - Death Strip-BWBP.mkv HTTP

[181.49 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 47 - Pschic Terror-BWBP.mkv HTTP

[181.46 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 48 - Gang War-BWBP.mkv HTTP

[181.29 مگابایت] T.J Hooker - Season 3 - 49 - Dead Lock-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[181.57 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - A King Of Rage (8)-BWBP.mkv HTTP

[179.29 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Anatomy Of Killing (5)-BWBP.mkv HTTP

[155.91 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Grand Theft Auto (10)-BWBP.mkv HTTP

[179.71 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Hardcore Connection (4)-BWBP.mkv HTTP

[180.59 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - HollyWood Starr (17)-BWBP.mkv HTTP

[180.45 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Homecoming (19)-BWBP.mkv HTTP

[180.72 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Lag time (21)-BWBP.mkv HTTP

[179.89 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Love Story (16)-BWBP.mkv HTTP

[180.46 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Model For Murder (7)-BWBP.mkv HTTP

[156.85 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Night Vigil (1)-BWBP.mkv HTTP

[181.54 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Outcall (14)-BWBP.mkv HTTP

[156.59 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Pursuit (3)-BWBP.mkv HTTP

[181.14 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Sanctuary (18)-BWBP.mkv HTTP

[180.65 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Serial Murders (20)-BWBP.mkv HTTP

[154.70 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Street Bait - 11-BWBP.mkv HTTP

[181.37 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Target Hooker (6)-BWBP.mkv HTTP

[180.94 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - The Bribe (15)-BWBP.mkv HTTP

[182.07 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - The Chicago Connection (23)-BWBP.mkv HTTP

[179.64 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - The Confession (9)-BWBP.mkv HTTP

[181.48 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - The Throwaway (22)-BWBP.mkv HTTP

[155.86 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - The Two Faces Of Betsy Morgan (2)-BWBP.mkv HTTP

[180.86 مگابایت] T.J Hooker - Season 4 - Trackdow (13)-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[179.54 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Blood sport Part 1 (16)-BWBP.mkv HTTP

[179.71 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Blood sport Part 2 (17)-BWBP.mkv HTTP

[180.61 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Deadly Force (19)-BWBP.mkv HTTP

[181.23 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Death Is a four letter word (4)-BWBP.mkv HTTP

[179.74 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Death trip (15)-BWBP.mkv HTTP

[180.37 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Funny Money (7)-BWBP.mkv HTTP

[179.68 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Into the night (18)-BWBP.mkv HTTP

[180.18 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Murder By law (13)-BWBP.mkv HTTP

[181.42 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Night Ripper (8)-BWBP.mkv HTTP

[181.30 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Nightmare (11)-BWBP.mkv HTTP

[173.39 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Partners In Death (14)-BWBP.mkv HTTP

[180.39 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Rip-off (6)-BWBP.mkv HTTP

[180.58 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Shootout (12)-BWBP.mkv HTTP

[180.06 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - Taps For Officer Remy (10)-BWBP.mkv HTTP

[183.15 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - The Assassin (5)-BWBP.mkv HTTP

[181.83 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - The Obsession (9)-BWBP.mkv HTTP

[180.55 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - The Ransom (1)-BWBP.mkv HTTP

[184.80 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - The Return Of A Cop (2)-BWBP.mkv HTTP

[180.03 مگابایت] T.J Hooker - Season 5 - To Kill A Cop (3)-BWBP.mkv HTTP