center

Mind Your Language

Mind Your Language 1977
ژانر : کمدي ,
IMDb Rate 8.8/10 از 5411 رای
مدت زمان : 30 دقیقه
زبان : English
ستارگان : barry evans , george camiller , jacki harding , zara nutley
نویسنده : Vince Powell
محصول کشور : UK
داستان : بری ایوانز، معلم زبانی می باشد که به مهاجرانی از کشورهای مختلف از قبیل هند، فرانسه، چین و بسیاری از دیگر کشورها تدریس می کند

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[99.31 مگابایت] 1Mind.Your.Language.S01E0.Hello Sailor-BWBP.mkv HTTP

[99.92 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E01.The First Lesson-BWBP.mkv HTTP

[98.55 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E02.An Inspector Calls-BWBP.mkv HTTP

[99.79 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E03.A Fate Worse Than Death-BWBP.mkv HTTP

[101.13 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E04.All Through The Night-BWBP.mkv HTTP

[100.44 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E05.The Best Things In Life-BWBP.mkv HTTP

[98.51 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E06.Come Back All Is Forgiven-BWBP.mkv HTTP

[103.33 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E07.The Cheating Game-BWBP.mkv HTTP

[101.18 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E08.Better To Have Loved And Lost-BWBP.mkv HTTP

[102.12 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E09.Kill Or Cure-BWBP.mkv HTTP

[99.14 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E11.A Point Of Honour-BWBP.mkv HTTP

[100.35 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E12.Hows Your Father-BWBP.mkv HTTP

[101.33 مگابایت] Mind.Your.Language.S01E13.The Examination-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[101.22 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E01.All.Present.If.Not.Correct-BWBP.mkv HTTP

[103.90 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E02.Queen.For.A.Day-BWBP.mkv HTTP

[103.08 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E03.Brief.Re-Encounter-BWBP.mkv HTTP

[99.77 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E04.Many.Happy.Returns-BWBP.mkv HTTP

[103.60 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E05.Dont.Forget.The.Driver-BWBP.mkv HTTP

[96.47 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E06.A.Hard.Days.Night-BWBP.mkv HTTP

[103.33 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E07.Take.Your.Partners-BWBP.mkv HTTP

[102.59 مگابایت] Mind.Your.Language.S02E08.After.Three-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[102.16 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E01.I.Belong.To.Glasgow-BWBP.mkv HTTP

[103.03 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E02.Who.Loves.Ya.Baby-BWBP.mkv HTTP

[102.87 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E03.No.Flowers.By.Request-BWBP.mkv HTTP

[98.92 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E04.Just.The.Job-BWBP.mkv HTTP

[102.29 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E05.Guilty.or.Not.Guilty-BWBP.mkv HTTP

[100.21 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E06.Repent.At.Leisure-BWBP.mkv HTTP

[102.94 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E07.The.School.Fete-BWBP.mkv HTTP

[100.31 مگابایت] Mind.Your.Language.S03E08.What.A.Tangled.Web-BWBP.mkv HTTP