center

Upstairs Downstairs 1971

Upstairs, Downstairs 1971
ژانر : درام ,
IMDb Rate 8.4/10 از 2326 رای
مدت زمان : 60 دقیقه
زبان : English
ستارگان : gordon jackson , david langton , jean marsh , angela baddeley
کاگردان : Bill Bain
محصول کشور : UK
داستان : داستان سریال در مورد خانواده ای است که به همراه خدمتکاران خود در سال 1936 در تان هاوس لندن در ایتون 165 زندگی می کنند...

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[202.50 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x01.On.Trial-BWBP.mkv HTTP

[196.63 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x02-BWBP.mkv HTTP

[193.13 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x03.Board.Wages-BWBP.mkv HTTP

[196.05 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x04.The.Path.of.Duty-BWBP.mkv HTTP

[202.11 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x05.A.Suitable.Marriage-BWBP.mkv HTTP

[197.98 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x06.A.Cry.For.Help-BWBP.mkv HTTP

[201.39 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x07.Magic.Casements-BWBP.mkv HTTP

[200.16 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x08.I.Dies.From.Love-BWBP.mkv HTTP

[200.37 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x09.Why.is.Her.Door.Locked-BWBP.mkv HTTP

[205.39 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x10.A.Voice.From.the.Past-BWBP.mkv HTTP

[206.64 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x11.The.Swedish.Tiger-BWBP.mkv HTTP

[203.44 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x12.The.Key.of.the.Door-BWBP.mkv HTTP

[196.70 مگابایت] Upstairs.Downstairs.1x13.For.Love.of.Love-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[202.79 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x01.The.New.Man-BWBP.mkv HTTP

[202.40 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x02.A.Pair.of.Exiles-BWBP.mkv HTTP

[201.35 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x03.Married.Love-BWBP.mkv HTTP

[199.16 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x04.Whom.God.Hath.Joined-BWBP.mkv HTTP

[191.66 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x05.Guest.of.Honour-BWBP.mkv HTTP

[202.90 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x06.The.Property.of.a.Lady-BWBP.mkv HTTP

[202.00 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x07.Your.Obediant.Servant-BWBP.mkv HTTP

[200.72 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x08.Out.of.the.Everywhere-BWBP.mkv HTTP

[202.19 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x09.An.Object.of.Value-BWBP.mkv HTTP

[203.10 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x10.A.Special.Mischief-BWBP.mkv HTTP

[205.19 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x11.The.Fruits.of.Love-BWBP.mkv HTTP

[206.23 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x12.The.Wages.of.Sin-BWBP.mkv HTTP

[202.44 مگابایت] Upstairs.Downstairs.2x13.A.Family.Gathering-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[201.88 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x01.Miss.Forrest-BWBP.mkv HTTP

[204.15 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x02.A.House.Divided-BWBP.mkv HTTP

[203.86 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x03.A.Change.of.Scene-BWBP.mkv HTTP

[203.04 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x04.A.Family.Secret-BWBP.mkv HTTP

[207.67 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x05.Roses.Pigeon-BWBP.mkv HTTP

[203.70 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x06.Desirous.of.Change-BWBP.mkv HTTP

[207.63 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x07.Word.of.Honour-BWBP.mkv HTTP

[201.38 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x08.The.Bolter-BWBP.mkv HTTP

[204.10 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x09.Goodwill.to.All.Men-BWBP.mkv HTTP

[199.66 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x10.What.the.Footman.Saw-BWBP.mkv HTTP

[207.16 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x11.A.Perfect.Stranger-BWBP.mkv HTTP

[203.81 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x12.Distant.Thunder-BWBP.mkv HTTP

[207.32 مگابایت] Upstairs.Downstairs.3x13.The.Sudden.Storm-BWBP.mkv HTTP


Season 04

[198.66 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x01.A.Patriotic.Offering-BWBP.mkv HTTP

[204.02 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x02.News.From.the.Front-BWBP.mkv HTTP

[206.57 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x03.The.Beastly.Hun-BWBP.mkv HTTP

[200.25 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x04.Women.Shall.Not.Weep-BWBP.mkv HTTP

[198.54 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x05.Tug.of.War-BWBP.mkv HTTP

[205.86 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x06.Home.Fires-BWBP.mkv HTTP

[203.54 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x07.If.You.Were.the.Only.Girl.in.the.World-BWBP.mkv HTTP

[202.54 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x08.The.Glorious.Dead-BWBP.mkv HTTP

[205.22 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x09.Another.Year-BWBP.mkv HTTP

[200.25 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x10.The.Heros.Farewell-BWBP.mkv HTTP

[202.36 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x11.Missing.Believed.Killed-BWBP.mkv HTTP

[203.13 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x12.Facing.Fearful.Odds-BWBP.mkv HTTP

[204.66 مگابایت] Upstairs.Downstairs.4x13.Peace.Out.of.Pain-BWBP.mkv HTTP


Season 05

[204.38 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x01.On.With.the.Dance-BWBP.mkv HTTP

[210.21 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x02.A.Place.in.the.World-BWBP.mkv HTTP

[202.91 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x03.Laugh.a.Little.Louder.Please-BWBP.mkv HTTP

[206.26 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x04.The.Joy.Ride-BWBP.mkv HTTP

[196.78 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x05.Wanted.-.A.Good.Home-BWBP.mkv HTTP

[207.54 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x06.An.Old.Flame-BWBP.mkv HTTP

[204.89 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x07.Disillusion-BWBP.mkv HTTP

[210.78 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x08.Such.a.Lovely.Man-BWBP.mkv HTTP

[193.62 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x09.The.Nine.Days.Wonder-BWBP.mkv HTTP

[205.54 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x10.The.Understudy-BWBP.mkv HTTP

[206.91 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x11.Alberto-BWBP.mkv HTTP

[206.81 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x12.Will.Ye.No.Come.Back.Again-BWBP.mkv HTTP

[202.80 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x13.Joke.Over-BWBP.mkv HTTP

[203.75 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x14.Noblesse.Oblige-BWBP.mkv HTTP

[203.02 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x15.All.the.Kings.Horses-BWBP.mkv HTTP

[219.48 مگابایت] Upstairs.Downstairs.5x16.Whither.Shall.I.Wander-BWBP.mkv HTTP