center

All in the Family

All in the Family 1971
ژانر : کمدي , درام ,
IMDb Rate 8.3/10 از 12310 رای
مدت زمان : 30 دقیقه
زبان : English
ستارگان : carroll o'connor , jean stapleton , rob reiner , sally struthers
کاگردان : Paul Bogart
محصول کشور : USA
داستان : آرشی بانکر ، که یک کارگر خانواده دوست ولی کوته فکر است ، همیشه در حال سر و کله زدن با خانواده اش ، درباره مسائل مهم روز است ! او که باورهایی سنتی دارد ، با هر کسی که در ارتباط است ، مخصوصا دامادش ، درباره نقطه نظرات و باور های خود تضاد دارد .

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 1

[99.04 مگابایت] AllintheFamily01-01-MeettheBunkers.mkv HTTP

[106.56 مگابایت] AllintheFamily01-02-WritingthePresident.mkv HTTP

[97.28 مگابایت] AllintheFamily01-03-Oh,MyAchingBack.mkv HTTP

[104.91 مگابایت] AllintheFamily01-04-ArchieGivesBlood-11.mkv HTTP

[112.13 مگابایت] AllintheFamily01-05-JudgingBooksbyCovers.mkv HTTP

[106.80 مگابایت] AllintheFamily01-06-GloriaHasaBellyFull.mkv HTTP

[108.00 مگابایت] AllintheFamily01-07-MikesHippieFriendsCometoVisit.mkv HTTP

[101.58 مگابایت] AllintheFamily01-08-LionelMovesIntotheNeighborhood.mkv HTTP

[113.34 مگابایت] AllintheFamily01-09-EdithHasJuryDuty.mkv HTTP

[129.42 مگابایت] AllintheFamily01-10-ArchieisWorriedAboutHisJob.mkv HTTP

[119.35 مگابایت] AllintheFamily01-11-GloriaDiscoversWomensLib.mkv HTTP

[113.22 مگابایت] AllintheFamily01-12-SuccessStory.mkv HTTP

[102.29 مگابایت] AllintheFamily01-13-TheFirstandLastSupper.mkv HTTP


Season 2

[104.35 مگابایت] AllintheFamily02-01-TheSagaofCousinOscar.mkv HTTP

[100.38 مگابایت] AllintheFamily02-02-GloriaPosesintheNude.mkv HTTP

[109.21 مگابایت] AllintheFamily02-03-ArchieandtheLock-up.mkv HTTP

[102.24 مگابایت] AllintheFamily02-04-EdithWritesaSong.mkv HTTP

[100.71 مگابایت] AllintheFamily02-05-FlashbackMikeMeetsArchie.mkv HTTP

[103.75 مگابایت] AllintheFamily02-06-TheElectionStory.mkv HTTP

[92.92 مگابایت] AllintheFamily02-07-EdithsAccident.mkv HTTP

[106.29 مگابایت] AllintheFamily02-08-TheBlockbuster.mkv HTTP

[94.16 مگابایت] AllintheFamily02-09-MikesProblem.mkv HTTP

[101.51 مگابایت] AllintheFamily02-10-MikesMysteriousSon-49.mkv HTTP

[108.79 مگابایت] AllintheFamily02-10-TheInsuranceisCancelled.mkv HTTP

[106.98 مگابایت] AllintheFamily02-11-TheManintheStreet.mkv HTTP

[104.68 مگابایت] AllintheFamily02-12-CousinMaudesVisit.mkv HTTP

[115.09 مگابایت] AllintheFamily02-13-ChristmasDayattheBunkers.mkv HTTP

[100.87 مگابایت] AllintheFamily02-14-TheElevatorStory.mkv HTTP

[113.49 مگابایت] AllintheFamily02-15-EdithsProblem.mkv HTTP

[101.95 مگابایت] AllintheFamily02-16-ArchieandtheFBI.mkv HTTP

[107.23 مگابایت] AllintheFamily02-18-ArchieSeesaMugging.mkv HTTP

[108.52 مگابایت] AllintheFamily02-19-ArchieandEdith,Alone.mkv HTTP

[106.84 مگابایت] AllintheFamily02-20-EdithGetsaMink.mkv HTTP

[111.25 مگابایت] AllintheFamily02-21-SammysVisit.mkv HTTP

[114.28 مگابایت] AllintheFamily02-22-EdiththeJudge.mkv HTTP

[96.70 مگابایت] AllintheFamily02-23-ArchieisJealous.mkv HTTP

[104.97 مگابایت] AllintheFamily02-24-Maude.mkv HTTP


Season 3

[94.34 مگابایت] AllintheFamily03-01-ArchieandtheEditorial.mkv HTTP

[95.56 مگابایت] AllintheFamily03-02-ArchiesFraud.mkv HTTP

[95.63 مگابایت] AllintheFamily03-03-TheThreat.mkv HTTP

[96.71 مگابایت] AllintheFamily03-04-GloriaandtheRiddle.mkv HTTP

[98.91 مگابایت] AllintheFamily03-05-LionelStepsOut.mkv HTTP

[98.90 مگابایت] AllintheFamily03-06-TheBunkersandtheSwingers.mkv HTTP

[94.95 مگابایت] AllintheFamily03-07-EdithFlipsHerWig.mkv HTTP

[95.85 مگابایت] AllintheFamily03-08-MikeComesintoMoney.mkv HTTP

[95.85 مگابایت] AllintheFamily03-09-FlashbackMikeandGloriasWedding(Part1).mkv HTTP

[99.77 مگابایت] AllintheFamily03-10-FlashbackMikeandGloriasWedding(Part2).mkv HTTP

[94.93 مگابایت] AllintheFamily03-11-TheLocket.mkv HTTP

[97.61 مگابایت] AllintheFamily03-12-MikesAppendix.mkv HTTP

[95.06 مگابایت] AllintheFamily03-13-EdithsWinningTicket.mkv HTTP

[85.41 مگابایت] AllintheFamily03-14-ArchieandtheBowlingTeam.mkv HTTP

[89.31 مگابایت] AllintheFamily03-15-ArchieGoestotheHospital.mkv HTTP

[95.82 مگابایت] AllintheFamily03-16-OhSayCanYouSee.mkv HTTP


Season 4

[110.05 مگابایت] AllintheFamily04-01-WereHavingAHeatWave.mkv HTTP

[116.19 مگابایت] AllintheFamily04-02-WereStillHavingaHeatWave.mkv HTTP

[104.36 مگابایت] AllintheFamily04-03-EdithFindsanOldMan.mkv HTTP

[101.15 مگابایت] AllintheFamily04-04-ArchieandtheKiss.mkv HTTP

[100.77 مگابایت] AllintheFamily04-05-ArchietheGambler.mkv HTTP

[93.05 مگابایت] AllintheFamily04-06-HenrysFarewell.mkv HTTP

[97.87 مگابایت] AllintheFamily04-07-ArchieandtheComputer.mkv HTTP

[105.33 مگابایت] AllintheFamily04-08-TheGamesBunkersPlay.mkv HTTP

[97.51 مگابایت] AllintheFamily04-09-EdithsConversion.mkv HTTP

[87.67 مگابایت] AllintheFamily04-10-ArchieintheCellar.mkv HTTP

[89.08 مگابایت] AllintheFamily04-11-BlackistheColorofMyTrueLovesWig.mkv HTTP

[89.76 مگابایت] AllintheFamily04-12-SecondHoneymoon.mkv HTTP

[96.69 مگابایت] AllintheFamily04-13-TheTaxiCaper.mkv HTTP

[91.39 مگابایت] AllintheFamily04-14-ArchieisCursed.mkv HTTP

[109.05 مگابایت] AllintheFamily04-15-EdithsChristmasStory.mkv HTTP

[109.91 مگابایت] AllintheFamily04-16-MikeandGloriaMixitUp.mkv HTTP

[96.21 مگابایت] AllintheFamily04-17-ArchieFeelsLeftOut.mkv HTTP

[100.62 مگابایت] AllintheFamily04-18-EtTu,Archie.mkv HTTP

[104.98 مگابایت] AllintheFamily04-19-GloriasBoyfriend.mkv HTTP

[110.77 مگابایت] AllintheFamily04-20-LionelsEngagement.mkv HTTP

[109.54 مگابایت] AllintheFamily04-21-ArchieEatsandRuns.mkv HTTP

[97.37 مگابایت] AllintheFamily04-22-GloriaSingstheBlues.mkv HTTP

[96.62 مگابایت] AllintheFamily04-23-MikesGraduation.mkv HTTP


Season 5

[91.24 مگابایت] AllintheFamily05-01-TheBunkersandInflation-Part1.mkv HTTP

[89.00 مگابایت] AllintheFamily05-02-ArchieUnderfoot-Part2.mkv HTTP

[108.69 مگابایت] AllintheFamily05-03-EdiththeJobHunter-Part3.mkv HTTP

[94.60 مگابایت] AllintheFamily05-04-ArchiesRaise-Part4.mkv HTTP

[100.76 مگابایت] AllintheFamily05-05-LioneltheLive-In.mkv HTTP

[97.74 مگابایت] AllintheFamily05-06-ArchiesHelpingHand.mkv HTTP

[86.16 مگابایت] AllintheFamily05-07-GloriasShock.mkv HTTP

[98.30 مگابایت] AllintheFamily05-08-WheresArchie-Part1.mkv HTTP

[97.21 مگابایت] AllintheFamily05-09-ArchieIsMissing-Part2.mkv HTTP

[119.74 مگابایت] AllintheFamily05-10-TheLongestKiss-Part3.mkv HTTP

[95.51 مگابایت] AllintheFamily05-11-ArchieandtheMiracle.mkv HTTP

[87.41 مگابایت] AllintheFamily05-12-GeorgeandArchieMakeaDeal.mkv HTTP

[94.73 مگابایت] AllintheFamily05-13-ArchiesContract.mkv HTTP

[114.83 مگابایت] AllintheFamily05-14-MikesFriend.mkv HTTP

[184.99 مگابایت] AllintheFamily05-15-TheBestofAllintheFamily-Part1&Part2.mkv HTTP

[93.32 مگابایت] AllintheFamily05-16-PrisonerintheHouse.mkv HTTP

[100.27 مگابایت] AllintheFamily05-17-TheJeffersonsMoveUp.mkv HTTP

[103.20 مگابایت] AllintheFamily05-18-AllsFair.mkv HTTP

[98.64 مگابایت] AllintheFamily05-19-AmeliasDivorce.mkv HTTP

[97.08 مگابایت] AllintheFamily05-20-EverybodyDoesIt.mkv HTTP

[98.87 مگابایت] AllintheFamily05-21-ArchieandtheQuiz.mkv HTTP

[94.73 مگابایت] AllintheFamily05-22-EdithsFriend-.mkv HTTP

[103.94 مگابایت] AllintheFamily05-23-NoSmoking.mkv HTTP

[104.14 مگابایت] AllintheFamily05-24-MikeMakesHisMove.mkv HTTP


Season 6

[108.34 مگابایت] AllintheFamily06-01-TheVeryMovingDay.mkv HTTP

[105.25 مگابایت] AllintheFamily06-02-AloneatLast.mkv HTTP

[95.71 مگابایت] AllintheFamily06-03-ArchietheDonor.mkv HTTP

[104.97 مگابایت] AllintheFamily06-04-ArchietheHero.mkv HTTP

[97.20 مگابایت] AllintheFamily06-05-MikesPains.mkv HTTP

[98.28 مگابایت] AllintheFamily06-06-ChainLetter.mkv HTTP

[96.22 مگابایت] AllintheFamily06-07-MikeFacesLife.mkv HTTP

[104.21 مگابایت] AllintheFamily06-08-EdithBreaksOut.mkv HTTP

[94.39 مگابایت] AllintheFamily06-09-GrandpaBlues.mkv HTTP

[91.60 مگابایت] AllintheFamily06-10-GloriaSuspectsMike.mkv HTTP

[103.25 مگابایت] AllintheFamily06-11-TheLittleAtheist.mkv HTTP

[85.73 مگابایت] AllintheFamily06-12-ArchiesCivilRights.mkv HTTP

[101.89 مگابایت] AllintheFamily06-13-GloriaisNervous.mkv HTTP

[112.38 مگابایت] AllintheFamily06-14-BirthoftheBaby(Part1).mkv HTTP

[102.39 مگابایت] AllintheFamily06-15-BirthoftheBaby(Part2).mkv HTTP

[107.75 مگابایت] AllintheFamily06-16-NewYearsWedding.mkv HTTP

[89.91 مگابایت] AllintheFamily06-17-ArchietheBabysitter.mkv HTTP

[99.45 مگابایت] AllintheFamily06-18-ArchieFindsaFriend.mkv HTTP

[101.23 مگابایت] AllintheFamily06-19-MikesMove.mkv HTTP

[92.32 مگابایت] AllintheFamily06-20-ArchiesWeightyProblem.mkv HTTP

[100.17 مگابایت] AllintheFamily06-21-LoveByAppointment.mkv HTTP

[97.43 مگابایت] AllintheFamily06-22-JoeysBaptism.mkv HTTP

[99.42 مگابایت] AllintheFamily06-23-MikeandGloriasHouseGuests.mkv HTTP

[113.44 مگابایت] AllintheFamily06-24-EdithsNightOut.mkv HTTP


Season 7

[113.88 مگابایت] AllintheFamily07-01-ArchiesBriefEncounter(Part1).mkv HTTP

[108.70 مگابایت] AllintheFamily07-02-ArchiesBriefEncounter(Part2).mkv HTTP

[125.64 مگابایت] AllintheFamily07-03-ArchiesBriefEncounter(Part3).mkv HTTP

[110.25 مگابایت] AllintheFamily07-04-TheUnemploymentStory(Part1).mkv HTTP

[133.01 مگابایت] AllintheFamily07-05-TheUnemploymentStory(Part2).mkv HTTP

[115.57 مگابایت] AllintheFamily07-06-ArchiesOperation(Part1).mkv HTTP

[118.45 مگابایت] AllintheFamily07-07-ArchiesOperation(Part2).mkv HTTP

[129.58 مگابایت] AllintheFamily07-08-BeverlyRidesAgain.mkv HTTP

[125.75 مگابایت] AllintheFamily07-09-TeresaMovesIn.mkv HTTP

[134.05 مگابایت] AllintheFamily07-10-MikeandGloriasWill.mkv HTTP

[137.30 مگابایت] AllintheFamily07-11-MrEdithBunker.mkv HTTP

[117.64 مگابایت] AllintheFamily07-12-ArchiesSecretPassion.mkv HTTP

[121.36 مگابایت] AllintheFamily07-13-TheBabyContest.mkv HTTP

[120.63 مگابایت] AllintheFamily07-14-GloriasFalseAlarm.mkv HTTP

[118.05 مگابایت] AllintheFamily07-15-TheDraftDodger.mkv HTTP

[112.94 مگابایت] AllintheFamily07-16-TheBoarderPatrol.mkv HTTP

[116.82 مگابایت] AllintheFamily07-17-ArchiesChair.mkv HTTP

[112.19 مگابایت] AllintheFamily07-18-MikeGoesSkiing.mkv HTTP

[101.95 مگابایت] AllintheFamily07-19-StretchCunningham,Goodbye.mkv HTTP

[115.53 مگابایت] AllintheFamily07-20-TheJoysofSex.mkv HTTP

[99.48 مگابایت] AllintheFamily07-21-Mike,thePacifist.mkv HTTP

[129.61 مگابایت] AllintheFamily07-22-Fire.mkv HTTP

[123.48 مگابایت] AllintheFamily07-23-MikeandGloriaSplit.mkv HTTP

[119.89 مگابایت] AllintheFamily07-24-Archie,theLiberal.mkv HTTP

[125.77 مگابایت] AllintheFamily07-25-ArchiesDogDayAfternoon.mkv HTTP


Season 8

[175.62 مگابایت] AllintheFamily08-01&08-02-ArchieGetstheBusiness.mkv HTTP

[98.02 مگابایت] AllintheFamily08-03-CousinLiz.mkv HTTP

[211.74 مگابایت] AllintheFamily08-04&08-05-Ediths50thBirthday.mkv HTTP

[111.75 مگابایت] AllintheFamily08-06-UnequalPartners.mkv HTTP

[107.07 مگابایت] AllintheFamily08-07-ArchiesGrandOpening.mkv HTTP

[99.27 مگابایت] AllintheFamily08-08-ArchiesBitterPill(1).mkv HTTP

[118.64 مگابایت] AllintheFamily08-09-ArchiesBitterPill(2).mkv HTTP

[100.58 مگابایت] AllintheFamily08-10-ArchieandtheKKK(1).mkv HTTP

[96.24 مگابایت] AllintheFamily08-11-ArchieandtheKKK(2).mkv HTTP

[106.25 مگابایت] AllintheFamily08-12-MikeandGloriaMeet.mkv HTTP

[116.09 مگابایت] AllintheFamily08-13-EdithsCrisisofFaith(1).mkv HTTP

[102.09 مگابایت] AllintheFamily08-14-EdithsCrisisofFaith(2).mkv HTTP

[102.37 مگابایت] AllintheFamily08-15-TheCommercial.mkv HTTP

[101.86 مگابایت] AllintheFamily08-16-SuperBowlSunday.mkv HTTP

[96.96 مگابایت] AllintheFamily08-17-AuntIolasVisit.mkv HTTP

[106.01 مگابایت] AllintheFamily08-18-LoveComestotheButcher.mkv HTTP

[99.98 مگابایت] AllintheFamily08-19-TwosaCrowd.mkv HTTP

[94.69 مگابایت] AllintheFamily08-20-Stalemates.mkv HTTP

[94.35 مگابایت] AllintheFamily08-21-TheBrother.mkv HTTP

[100.58 مگابایت] AllintheFamily08-22-MikesNewJob.mkv HTTP

[109.70 مگابایت] AllintheFamily08-23-TheDinnerGuest.mkv HTTP

[99.90 مگابایت] AllintheFamily08-24-TheStivicsGoWest.mkv HTTP


Season 9

[83.13 مگابایت] AllintheFamily09-01-LittleMissBunker.mkv HTTP

[85.17 مگابایت] AllintheFamily09-02-EndinSight.mkv HTTP

[79.24 مگابایت] AllintheFamily09-03-ReuniononHauserStreet.mkv HTTP

[80.93 مگابایت] AllintheFamily09-04-WhatllWeDowithStephanie.mkv HTTP

[65.59 مگابایت] AllintheFamily09-05-EdithsFinalRespects.mkv HTTP

[78.66 مگابایت] AllintheFamily09-06-WeekendintheCountry.mkv HTTP

[75.82 مگابایت] AllintheFamily09-07-ArchiesOtherWife.mkv HTTP

[82.12 مگابایت] AllintheFamily09-08-EdithVersustheBank.mkv HTTP

[73.75 مگابایت] AllintheFamily09-09-ReturnoftheWaitress.mkv HTTP

[74.71 مگابایت] AllintheFamily09-10-BogusBills.mkv HTTP

[77.14 مگابایت] AllintheFamily09-11-TheBunkersGoWest.mkv HTTP

[150.01 مگابایت] AllintheFamily09-12&09-13-California,HereWeAre.mkv HTTP

[78.67 مگابایت] AllintheFamily09-14-ANightatthePTA.mkv HTTP

[77.29 مگابایت] AllintheFamily09-15-AGirlLikeEdith.mkv HTTP

[91.39 مگابایت] AllintheFamily09-16-TheAppendectomy.mkv HTTP

[87.46 مگابایت] AllintheFamily09-17-StephanieandtheCrimeWave.mkv HTTP

[91.65 مگابایت] AllintheFamily09-18-Barney,theGoldDigger.mkv HTTP

[92.24 مگابایت] AllintheFamily09-19-TheReturnofArchiesBrother.mkv HTTP

[86.98 مگابایت] AllintheFamily09-20-StephaniesConversion.mkv HTTP

[86.93 مگابایت] AllintheFamily09-21-EdithGetsFired.mkv HTTP

[250.85 مگابایت] AllintheFamily09-22&23&24-AllintheFamilyRetrospective.mkv HTTP

[91.43 مگابایت] AllintheFamily09-25-TheFamilyNextDoor.mkv HTTP

[88.58 مگابایت] AllintheFamily09-26-TheReturnofStephaniesFather.mkv HTTP

[84.09 مگابایت] AllintheFamily09-27-TooGoodEdith.mkv HTTP