center

Star Trek 1966

Star Trek 1966
ژانر : اکشن , ماجرايي , علمي تخيلي ,
IMDb Rate 8.3/10 از 64093 رای
مدت زمان : 50 دقیقه
زبان : English
ستارگان : leonard nimoy , william shatner , deforest kelley , nichelle nichols
کاگردان : Marc Daniels
محصول کشور : USA
داستان : جورج گریگ که فرمانده یک سفینه فضایی است به دست نیرو که از سیاره ای دیگر آمده نابود می شود همانروز از وی بچه ای به دنیا می آید که نامش را جیمز می گذارند جیمز وقتی بزرگ می شود به خدمت سفینه فضایی در می آید تا جای پدر را بگیرد از آن طرف نیرو با ماده ای که اختراع کرده سیاره ای را نابود می کند و اکنون قصد دارد با همان ماده به جنگ زمین بیاید اما سفینه اینتر پرایز که جیمز نیز در آن است قصد دارد جلوی این کار را بگیرد

لینک های مرتبط : - جستجوی زیرنویس

FTP تبدیل لینک دانلود به


Season 01

[202.53 مگابایت] star.trek.tos.s01e01.the.man.trap.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[203.05 مگابایت] star.trek.tos.s01e02.charlie.x.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[203.08 مگابایت] star.trek.tos.s01e03.where.no.man.has.gone.before.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[203.13 مگابایت] star.trek.tos.s01e04.the.na.ked.time.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.92 مگابایت] star.trek.tos.s01e05.the.enemy.within.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.90 مگابایت] star.trek.tos.s01e06.mudds.women.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.66 مگابایت] star.trek.tos.s01e07.what.are.little.girls.made.of.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.77 مگابایت] star.trek.tos.s01e08.miri.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.81 مگابایت] star.trek.tos.s01e09.dagger.of.the.mind.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.82 مگابایت] star.trek.tos.s01e10.the.corbomite.maneuver.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[198.92 مگابایت] star.trek.tos.s01e11.the.menagerie.1.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.43 مگابایت] star.trek.tos.s01e12.the.menagerie.2.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[203.00 مگابایت] star.trek.tos.s01e13.the.conscience.of.the.king.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.90 مگابایت] star.trek.tos.s01e14.balance.of.terror.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.83 مگابایت] star.trek.tos.s01e15.shore.leave.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.64 مگابایت] star.trek.tos.s01e16.the.galileo.seven.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.85 مگابایت] star.trek.tos.s01e17.the.squire.of.gothos.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.86 مگابایت] star.trek.tos.s01e18.arena.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.96 مگابایت] star.trek.tos.s01e19.tomorrow.is.yesterday.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.86 مگابایت] star.trek.tos.s01e20.court.marshall.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.97 مگابایت] star.trek.tos.s01e21.the.return.of.the.archons.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.77 مگابایت] star.trek.tos.s01e22.space.seed.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.04 مگابایت] star.trek.tos.s01e23.a.taste.of.armageddon.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.93 مگابایت] star.trek.tos.s01e24.this.side.of.paradise.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.71 مگابایت] star.trek.tos.s01e25.the.devil.in.the.dark.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.75 مگابایت] star.trek.tos.s01e26.errand.of.mercy.720p.hddvd.x264-BWBP.mkv HTTP

[202.99 مگابایت] star.trek.tos.s01e27.the.alternative.factor.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.55 مگابایت] star.trek.tos.s01e28.the.city.on.the.edge.of.forever.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP

[202.80 مگابایت] star.trek.tos.s01e29.operation.annihilate.720p.hddvd.x264-hv-BWBP.mkv HTTP


Season 02

[200.95 مگابایت] star trek tos.s02e01.amok time.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.58 مگابایت] star trek tos.s02e02.who mourns for adonais.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[199.90 مگابایت] star trek tos.s02e03.the changeling.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[199.93 مگابایت] star trek tos.s02e04.mirror mirror.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.58 مگابایت] star trek tos.s02e05.the apple.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[203.14 مگابایت] star trek tos.s02e06.the doomsday machine.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[201.61 مگابایت] star trek tos.s02e07.catspaw.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[197.39 مگابایت] star trek tos.s02e08.i mudd.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.88 مگابایت] star trek tos.s02e09.metamorphosis.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.06 مگابایت] star trek tos.s02e10.journey to babel.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[201.87 مگابایت] star trek tos.s02e11.friday's child.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.15 مگابایت] star trek tos.s02e12.the deadly years.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[198.46 مگابایت] star trek tos.s02e13.obsession.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[197.97 مگابایت] star trek tos.s02e14.wolf in the fold.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[197.81 مگابایت] star trek tos.s02e15.the trouble with tribbles.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.79 مگابایت] star trek tos.s02e16.the gamesters of triskelion.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[201.46 مگابایت] star trek tos.s02e17.a piece of the action.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.00 مگابایت] star trek tos.s02e18.the immunity syndrome.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.94 مگابایت] star trek tos.s02e19.a private little war.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.17 مگابایت] star trek tos.s02e20.return to tomorrow.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.21 مگابایت] star trek tos.s02e21.patterns of force.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[201.71 مگابایت] star trek tos.s02e22.by any other name.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.44 مگابایت] star trek tos.s02e23.the omega glory.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[200.60 مگابایت] star trek tos.s02e24.the ultimate computer.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[201.34 مگابایت] star trek tos.s02e25.bread and circuses.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP

[202.19 مگابایت] star trek tos.s02e26.assignment earth.720p.bluray.x264-fsihd-BWBP.mkv HTTP


Season 03

[203.78 مگابایت] star trek tos.s03e01.spock's brain.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[201.39 مگابایت] star trek tos.s03e02.the enterprise incident.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[204.14 مگابایت] star trek tos.s03e03.the paradise syndrome.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[203.91 مگابایت] star trek tos.s03e04.and the children shall lead.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[202.56 مگابایت] star trek tos.s03e05.is there in truth no beauty.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[203.51 مگابایت] star trek tos.s03e06.spectre of the gun.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[202.96 مگابایت] star trek tos.s03e07.day of the dove.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[203.92 مگابایت] star trek tos.s03e08.the world is hollow.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[200.98 مگابایت] star trek tos.s03e09.the tholian web.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[202.60 مگابایت] star trek tos.s03e10.plato's stepchildren.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[204.11 مگابایت] star trek tos.s03e11.wink of an eye.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[203.09 مگابایت] star trek tos.s03e12.the empath.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[204.31 مگابایت] star trek tos.s03e13.elaan of troyius.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[203.92 مگابایت] star trek tos.s03e14.whom' gods destroy.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[202.87 مگابایت] star trek tos.s03e15.let that be your last battlefield.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[191.13 مگابایت] star trek tos.s03e16.the mark of gideon.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[202.33 مگابایت] star trek tos.s03e17.that which survives.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[204.37 مگابایت] star trek tos.s03e18.the lights of zetar.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[201.13 مگابایت] star trek tos.s03e19.requiem for methuselah.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[194.57 مگابایت] star trek tos.s03e20.the way to eden.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[193.72 مگابایت] star trek tos.s03e21.the cloudminders.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[194.77 مگابایت] star trek tos.s03e22.the savage curtain.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[190.20 مگابایت] star trek tos.s03e23.all our yesterdays.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP

[191.76 مگابایت] star trek tos.s03e24.turnabout intruder.720p.bluray.x264-sinners-BWBP.mkv HTTP