center

The Last Empress

The Last Empress 2018
ژانر : درام ,
IMDb Rate /10 از 0 رای
محصول کشور : South Korea
داستان : داستان این سریال در مورد بازیگر زنی باهوش و معروف به نام "اوه سانی" می باشد که با یک امپراطور ازدواج می کند و در دربار امپراطور با مشکلاتی از جمله استبداد و قدرت مبارزه می کند.

لینک های مرتبط :

FTP تبدیل لینک دانلود به


The Last Empress - 720p.300MB

[300.24 مگابایت] The.Last.Empress.E01-E02.181121.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.19 مگابایت] The.Last.Empress.E03-E04.181122.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[297.06 مگابایت] The.Last.Empress.E05-E06.181128.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.23 مگابایت] The.Last.Empress.E07-E08.181129.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[301.10 مگابایت] The.Last.Empress.E09-E10.181205.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.13 مگابایت] The.Last.Empress.E11-E12.181206.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[299.95 مگابایت] The.Last.Empress.E13-E14.181212.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.26 مگابایت] The.Last.Empress.E15-E16.181213.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.46 مگابایت] The.Last.Empress.E17-E18.181219.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[299.95 مگابایت] The.Last.Empress.E19-E20.181220.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.32 مگابایت] The.Last.Empress.E21-E22.181226.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.19 مگابایت] The.Last.Empress.E23-E24.181227.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.23 مگابایت] The.Last.Empress.E25-E26.190102.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.37 مگابایت] The.Last.Empress.E27-E28.190103.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.39 مگابایت] The.Last.Empress.E29-E30.190109.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.34 مگابایت] The.Last.Empress.E31-E32.190110.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[299.69 مگابایت] The.Last.Empress.E33-E34.190117.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.20 مگابایت] The.Last.Empress.E35-E36.190123.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.03 مگابایت] The.Last.Empress.E37-E38.190124.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.24 مگابایت] The.Last.Empress.E39-E40.190130.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.15 مگابایت] The.Last.Empress.E41-E42.190131.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[299.88 مگابایت] The.Last.Empress.E43-E44.190207.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.07 مگابایت] The.Last.Empress.E45-E46.190213.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[299.03 مگابایت] The.Last.Empress.E47-E48.190214.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[300.29 مگابایت] The.Last.Empress.E49-E50.190220.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[301.19 مگابایت] The.Last.Empress.E51-E52.190221.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP