center

Goodbye to Goodbye

Goodbye to Goodbye 2018
ژانر : درام , عاشقانه ,
IMDb Rate /10 از 0 رای
زبان : Korean
محصول کشور : South Korea
داستان : داستان دو زن با سبک زندگی های متفاوت. سو یونگ هه (Chae Si Ra) در دهه ۵۰ سالگی عمر خود است که به تازگی از همسرش جدا شده و زندگی خود را رها شده میبیند. او با زن دیگری که اخیرا فصل تازه ای از زندگی خود را به عنوان…

لینک های مرتبط :

FTP تبدیل لینک دانلود به


Goodbye to Goodbye - 720p.300MB

[222.17 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E01.180526.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[206.12 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E02.180526.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[242.63 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E03.180526.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[185.68 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E04.180526.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[217.45 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E05.180602.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[213.73 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E06.180602.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[218.64 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E07.180602.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[211.99 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E08.180602.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[202.03 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E09.180609.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[229.84 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E10.180609.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[210.71 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E11.180609.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[221.49 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E12.180609.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[226.92 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E13.180623.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[201.48 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E14.180623.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[215.22 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E15.180623.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[217.41 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E16.180623.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[212.20 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E17.180630.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[219.76 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E18.180630.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[222.84 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E19.180630.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[210.22 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E20.180630.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[235.08 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E21.180707.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[218.80 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E22.180707.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[228.70 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E23.180707.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[225.48 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E24.180707.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[240.77 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E25.180714.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[212.20 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E26.180714.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[217.83 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E27.180714.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.42 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E28.180714.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[238.34 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E29.180721.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[214.04 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E30.180721.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[233.99 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E31.180721.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[203.95 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E32.180721.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[229.64 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E33.180728.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[216.54 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E34.180728.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[238.68 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E35.180728.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[186.35 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E36.180728.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[220.59 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E37.180804.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[239.57 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E38.180804.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[237.16 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E39.180804.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP

[213.91 مگابایت] Goodbye.to.Goodbye.E40.END.180804.720p-NEXT.300MB-BWBP.mkv HTTP