center

Angels Revenge

Angel's Revenge 2014
ژانر : درام , عاشقانه ,
IMDb Rate /10 از 0 رای
زبان : Korean
ستارگان : so-yi yoon , jeong-cheol park , bo ryung moon , se-in kwon
کاگردان : Soo Sun Uh
نویسنده : Hye Sun Lee
محصول کشور : South Korea
داستان : ک درام درباره عشق و انتقام یک زن . لی سان یوو برای تبدیل شدن به یک راهبه در حال آموزش دیدن است . درست قبل از رسیدن به آرزوی خود ، در می یابد که خواهرش درگذشته است است . او در تصمیم برای انتقام از مردی که مسئول مرگ خواهرش است ، از رویای خود برای راهبه شدن دست می کشد . سپس سئو جی سوک ؛ مردی بی تجربه از خانواده ای ثروتمند ؛ را می بیند . با این حال سئو جی سوک بخاطر عشقش به او ، شخصیت خود را تغییر می دهد ...

لینک های مرتبط :

FTP تبدیل لینک دانلود به


Angels Revenge - 720p.300MB

[251.34 مگابایت] Angels.Revenge.E001.140106.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.97 مگابایت] Angels.Revenge.E002.140107.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.79 مگابایت] Angels.Revenge.E003.140108.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.30 مگابایت] Angels.Revenge.E004.140109.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.21 مگابایت] Angels.Revenge.E005.140110.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[258.98 مگابایت] Angels.Revenge.E006.140113.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[260.79 مگابایت] Angels.Revenge.E007.140114.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.60 مگابایت] Angels.Revenge.E008.140115.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.26 مگابایت] Angels.Revenge.E009.140116.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[263.06 مگابایت] Angels.Revenge.E010.140117.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.15 مگابایت] Angels.Revenge.E011.140120.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[241.93 مگابایت] Angels.Revenge.E012.140121.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[242.69 مگابایت] Angels.Revenge.E013.140122.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[236.98 مگابایت] Angels.Revenge.E014.140123.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.28 مگابایت] Angels.Revenge.E015.140124.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.82 مگابایت] Angels.Revenge.E016.140127.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.98 مگابایت] Angels.Revenge.E017.140128.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[233.02 مگابایت] Angels.Revenge.E018.140129.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[227.06 مگابایت] Angels.Revenge.E019.140130.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[237.96 مگابایت] Angels.Revenge.E020.140131.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[240.36 مگابایت] Angels.Revenge.E021.140203.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[229.79 مگابایت] Angels.Revenge.E022.140204.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[237.15 مگابایت] Angels.Revenge.E023.140205.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.32 مگابایت] Angels.Revenge.E024.140206.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[237.35 مگابایت] Angels.Revenge.E025.140207.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[233.29 مگابایت] Angels.Revenge.E026.140211.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.83 مگابایت] Angels.Revenge.E027.140212.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[237.15 مگابایت] Angels.Revenge.E028.140214.HDTV.H264.720p-HANrel.300MB-BWBP.mkv HTTP

[232.99 مگابایت] Angels.Revenge.E029.140217.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[230.62 مگابایت] Angels.Revenge.E030.140218.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.42 مگابایت] Angels.Revenge.E031.140219.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.15 مگابایت] Angels.Revenge.E032.140220.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.88 مگابایت] Angels.Revenge.E033.140221.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[249.24 مگابایت] Angels.Revenge.E034.140224.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.19 مگابایت] Angels.Revenge.E035.140225.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.26 مگابایت] Angels.Revenge.E036.140226.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.66 مگابایت] Angels.Revenge.E037.140227.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[249.83 مگابایت] Angels.Revenge.E038.140228.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.54 مگابایت] Angels.Revenge.E039.140303.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.01 مگابایت] Angels.Revenge.E040.140304.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.23 مگابایت] Angels.Revenge.E041.140305.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.34 مگابایت] Angels.Revenge.E042.140306.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.95 مگابایت] Angels.Revenge.E043.140307.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.03 مگابایت] Angels.Revenge.E044.140310.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[239.10 مگابایت] Angels.Revenge.E045.140311.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.51 مگابایت] Angels.Revenge.E046.140312.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[248.41 مگابایت] Angels.Revenge.E047.140313.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[247.58 مگابایت] Angels.Revenge.E048.140314.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[243.20 مگابایت] Angels.Revenge.E049.140317.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[257.79 مگابایت] Angels.Revenge.E050.140318.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[249.44 مگابایت] Angels.Revenge.E051.140319.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.11 مگابایت] Angels.Revenge.E052.140320.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.94 مگابایت] Angels.Revenge.E053.140321.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.16 مگابایت] Angels.Revenge.E054.140324.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[241.98 مگابایت] Angels.Revenge.E055.140325.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[248.37 مگابایت] Angels.Revenge.E056.140326.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.54 مگابایت] Angels.Revenge.E057.140327.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.67 مگابایت] Angels.Revenge.E058.140328.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.85 مگابایت] Angels.Revenge.E059.140331.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.55 مگابایت] Angels.Revenge.E060.140401.HDTV.H264.720p-iPOP.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.86 مگابایت] Angels.Revenge.E061.140402.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.22 مگابایت] Angels.Revenge.E062.140403.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.30 مگابایت] Angels.Revenge.E063.140404.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.66 مگابایت] Angels.Revenge.E064.140407.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.62 مگابایت] Angels.Revenge.E065.140408.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.63 مگابایت] Angels.Revenge.E066.140409.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[248.49 مگابایت] Angels.Revenge.E067.140410.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[250.66 مگابایت] Angels.Revenge.E068.140411.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[248.85 مگابایت] Angels.Revenge.E069.140414.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[249.53 مگابایت] Angels.Revenge.E070.140415.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.32 مگابایت] Angels.Revenge.E071.140416.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[250.10 مگابایت] Angels.Revenge.E072.140417.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.76 مگابایت] Angels.Revenge.E073.140418.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.88 مگابایت] Angels.Revenge.E074.140421.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.28 مگابایت] Angels.Revenge.E075.140422.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.53 مگابایت] Angels.Revenge.E076.140423.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.50 مگابایت] Angels.Revenge.E077.140424.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.60 مگابایت] Angels.Revenge.E078.140425.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[241.50 مگابایت] Angels.Revenge.E079.140428.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[242.71 مگابایت] Angels.Revenge.E080.140429.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[250.39 مگابایت] Angels.Revenge.E081.140430.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.33 مگابایت] Angels.Revenge.E082.140501.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[251.04 مگابایت] Angels.Revenge.E083.140502.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[236.66 مگابایت] Angels.Revenge.E084.140505.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[246.77 مگابایت] Angels.Revenge.E085.140506.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[252.67 مگابایت] Angels.Revenge.E086.140507.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.15 مگابایت] Angels.Revenge.E087.140508.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[245.42 مگابایت] Angels.Revenge.E088.140509.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[253.64 مگابایت] Angels.Revenge.E089.140512.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.11 مگابایت] Angels.Revenge.E090.140513.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[245.88 مگابایت] Angels.Revenge.E091.140514.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[242.79 مگابایت] Angels.Revenge.E092.140515.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[250.74 مگابایت] Angels.Revenge.E093.140516.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.51 مگابایت] Angels.Revenge.E094.140519.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.66 مگابایت] Angels.Revenge.E095.140520.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.53 مگابایت] Angels.Revenge.E096.140521.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[241.20 مگابایت] Angels.Revenge.E097.140523.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.69 مگابایت] Angels.Revenge.E098.140526.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.21 مگابایت] Angels.Revenge.E099.140527.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[256.04 مگابایت] Angels.Revenge.E100.140528.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[255.07 مگابایت] Angels.Revenge.E101.140529.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[254.87 مگابایت] Angels.Revenge.E102.140530.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP

[276.80 مگابایت] Angels.Revenge.E103.END.140602.HDTV.H264.720p-LIMO.300MB-BWBP.mkv HTTP