فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2017 Benzersiz Benzersiz ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Ilker Sari " بدون دیدگاه.