مشهور در فیلم های :

All In Jenny
(2003)
Scent of a Man Jung Min Sook
(2003)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)
2007 Modern Housewives Modern Housewives ( سریال )
در نقش Im Tae Ran

2005 Can We Refill the Love? Can We Refill the Love? ( سریال )
در نقش Hong Sun Joo

2004 When a Man Is in Love When a Man Is in Love ( سریال )
در نقش Lee-jin

2003 Scent of a Man Scent of a Man ( سریال )
در نقش Jung Min Sook

2003 Thousand Years of Love Thousand Years of Love ( سریال )
در نقش Yuh-rang

2003 All In All In ( سریال )
در نقش Jenny

2000 8 Love Stories 8 Love Stories ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (7)

" معرفی Tae-Yun Kim " بدون دیدگاه.