مشهور در فیلم های :

(2014)
Raising Heaven Heaven King
(2016)
Ellen: The Ellen DeGeneres Show Herself / Herself - Musical Guest
(2015)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2016 Raising Heaven Raising Heaven ( سریال )
در نقش Heaven King

2014 Broken Tail Light Broken Tail Light ( فیلم کوتاه )
در نقش Daughter

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)

" معرفی Heaven King " بدون دیدگاه.