مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (11)
2018 Kesha: Hymn Kesha: Hymn ( فیلم کوتاه )
 

2017 Kesha: Learn to Let Go Kesha: Learn to Let Go ( فیلم )
 

2016 The Lumineers: Angela The Lumineers: Angela ( فیلم )
 

2016 AURORA: Nothing Is Eternal AURORA: Nothing Is Eternal ( فیلم )
 

2016 The Lumineers: Cleopatra The Lumineers: Cleopatra ( فیلم )
 

2016 The Lumineers: Ophelia The Lumineers: Ophelia ( فیلم )
 

2014 Four Fingers Before The Sun Sets Four Fingers Before The Sun Sets ( فیلم کوتاه )
 

2013 The Lumineers: Stubborn Love The Lumineers: Stubborn Love ( فیلم )
 

2010 3OH!3 Feat. Ke$ha: My First Kiss 3OH!3 Feat. Ke$ha: My First Kiss ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Isaac Ravishankara " بدون دیدگاه.