برنده 1 جایزه ، کاندید 1 جایزه
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2014 Starlight Starlight ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Shir Wen Sun " بدون دیدگاه.