مشهور در فیلم های :

(1984)
()
()
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
1984 Teach Me Teach Me ( ویدئو )
 

1977 The Night Bird The Night Bird ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Felix Daniels " بدون دیدگاه.