مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
2014 Modelky s.r.o. Modelky s.r.o. ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی David Lanka " بدون دیدگاه.