مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)
2017 Dawn of the Croods Dawn of the Croods ( سریال )
 

2013 Holding Cell Holding Cell ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (3)

" معرفی Jeff D’Elia " بدون دیدگاه.