مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2009 Untitled Thus Far Untitled Thus Far ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Sandra Neil " بدون دیدگاه.