مشهور در فیلم های :

Little Crackers Sangeeta
(2011)
(2011)
Lazy Uncle Sangeeta
(2011)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر | بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2011 The Storyteller The Storyteller ( فیلم کوتاه )
در نقش Nirmala

2011 Lazy Uncle Lazy Uncle ( فیلم کوتاه )
در نقش Sangeeta

2011 Little Crackers Little Crackers ( سریال )
در نقش Sangeeta

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Nishi Malde " بدون دیدگاه.