مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
1975 Time of Apollo Time of Apollo ( فیلم کوتاه )
 

1968 Debrief: Apollo 8 Debrief: Apollo 8 ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Clayton Edwards " بدون دیدگاه.