Benjamin Abemigishaمشهور در فیلم های :

Imbabazi Shany
(2013)
Jamaa Derick
(2011)
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2013 Imbabazi Imbabazi ( فیلم )
در نقش Shany

2011 Jamaa Jamaa ( فیلم کوتاه )
در نقش Derick

" معرفی Benjamin Abemigisha " بدون دیدگاه.