برنده 2 جایزه ، کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

Man with a Plan Kate Burns
(2019)
Sister Niki Presser
(2014)
The Last Ship Ashley Chandler
(2018)
Brave New Jersey Ann Davison
(2016)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (30)
2019 Man with a Plan Man with a Plan ( سریال )
در نقش Kate Burns

2018 Mickey and the Roadster Racers Mickey and the Roadster Racers ( سریال )
در نقش Melody Mouse

2018 The Last Ship The Last Ship ( سریال )
در نقش Ashley Chandler

2018 Quadratic Equations Quadratic Equations ( فیلم کوتاه )
در نقش Student

2018 Clarence Clarence ( سریال )
در نقش Chelsea / Bree / Child / ...

2018 Whisker Haven Tales with the Palace Pets Whisker Haven Tales with the Palace Pets ( سریال )
در نقش Berry

2017 Shimmer and Shine Shimmer and Shine ( سریال )
در نقش Imma

2017 The Mr. Peabody & Sherman Show The Mr. Peabody & Sherman Show ( سریال )
در نقش Boogaz

2017 All Summers End All Summers End ( فیلم )
در نقش Teen Girl

2016 Brave New Jersey Brave New Jersey ( فیلم )
در نقش Ann Davison

2016 Gortimer Gibbon Gortimer Gibbon's Life on Normal Street ( سریال )
در نقش Tracy Miller

2016 Bubble Guppies Bubble Guppies ( سریال )
در نقش Deema

2015 Lab Rats Lab Rats ( سریال )
در نقش Kerry Perry

2015 Chevy Chevy ( فیلم داستانی )
در نقش Hope

2015 Table 58 Table 58 (TV Short)
در نقش Jane Bloom

2014 Mickey Mouse Clubhouse Mickey Mouse Clubhouse ( سریال )
در نقش Melody Mouse

2014 2 Broke Girls 2 Broke Girls ( سریال )
در نقش Young Max

2014 Bad Teacher Bad Teacher ( سریال )
در نقش Bronwen

2014 Sister Sister ( فیلم )
در نقش Niki Presser

2014 Doc McStuffins Doc McStuffins ( سریال )
در نقش Ramona

2013 Minnie Minnie's Bow-Toons ( سریال )
در نقش Melody Mouse

2013 Deadtime Stories Deadtime Stories ( مینی سریال )
در نقش Little Girl

2013 Grave Secrets Grave Secrets ( فیلم )
در نقش Little Girl

2012 Call of Duty: Black Ops II Call of Duty: Black Ops II (Video Game)
در نقش Samantha / Additional Voices

2012 Jessie Jessie ( سریال )
در نقش Tanya Weston

2012 Free Agents Free Agents ( سریال )
در نقش Hannah Taylor

2011 Special Agent Oso Special Agent Oso ( سریال )
در نقش Aubrey

2011 Kaylien Kaylien ( فیلم کوتاه )
در نقش Michelle

2011 The Closer The Closer ( سریال )
در نقش Kayla King

2011 Buttons in the Ground Buttons in the Ground ( فیلم کوتاه )
در نقش Lucy

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (30)

" معرفی Grace Kaufman " بدون دیدگاه.