مشهور در فیلم های :

Empire Michael Sanchez
(2016)
Antidote Manuel
(2018)
Dynasty Sam Jones
(2019)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (13)
2019 Dynasty Dynasty ( سریال )
در نقش Sam Jones

2018 Antidote Antidote ( فیلم )
در نقش Manuel

2018 ¡He matado a mi marido! ¡He matado a mi marido! ( فیلم )
در نقش El Topo

2017 American Horror Story American Horror Story ( سریال )
در نقش Picnic Guy

2017 When We Rise When We Rise ( مینی سریال )
در نقش Ricardo Canto

2016 Empire Empire ( سریال )
در نقش Michael Sanchez

2015 Lift Me Up Lift Me Up ( فیلم )
در نقش Erik

2015 Noches con Platanito Noches con Platanito ( سریال )
 

2014 The One I Wrote for You The One I Wrote for You ( فیلم )
در نقش Rafael Amato

2014 Every Witch Way Every Witch Way ( سریال )
در نقش Julio

2013 Grachi Grachi ( سریال )
در نقش Diego Forlan

2010 Aurora Aurora ( سریال )
در نقش Max

2009 Falling Angel Falling Angel ( سریال )
در نقش Jorge Giraldo

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)

" معرفی Rafael de la Fuente " بدون دیدگاه.