فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
1998 Izpostita ligzda Izpostita ligzda ( فیلم داستانی )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (11)
مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)

" معرفی Ernests Gulbis " بدون دیدگاه.