کاندید 1 جایزه
مشهور در فیلم های :

(2017)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2017 Maki Maki ( فیلم )
 

2010 The Neighbor The Neighbor ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Naghmeh Shirkhan " بدون دیدگاه.