مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (3)
The Incredible Dr. Pol The Incredible Dr. Pol ( سریال )
 

2016 Calling Dr. Pol Calling Dr. Pol ( سریال )
 

2009 Painting Taos Painting Taos ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Tish Bravo " بدون دیدگاه.