مشهور در فیلم های :

(2010)
Hallo Hollywood Photographer #1
(2009)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2015 Radio America Radio America ( فیلم )
در نقش Dave Schultz

2009 Hallo Hollywood Hallo Hollywood ( سریال )
در نقش Photographer #1

مخفی مخفی نمایش نمایش موسیقی متن (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Christopher Alice " بدون دیدگاه.