مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
پرش به : بازیگر
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (9)
1932 Setu Bandhan Setu Bandhan ( فیلم )
 

1931 Amir Khan Amir Khan ( فیلم )
 

1930 Khuda Parasta Khuda Parasta ( فیلم )
 

1929 Vasantsena Vasantsena ( فیلم )
 

1928 Bhakta Damaji Bhakta Damaji ( فیلم )
 

1928 Parshuram Parshuram ( فیلم )
 

1927 Nala Damayanti Nala Damayanti ( فیلم )
 

1926 Sant Eknath Sant Eknath ( فیلم )
 

1923 Wandering Soul Wandering Soul ( فیلم )
 

" معرفی Gotiram " بدون دیدگاه.