فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | قطعه آرشیو
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (22)
2019 New Day New Day ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2019 Anderson Cooper 360° Anderson Cooper 360° ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2019 Cuomo Prime Time Cuomo Prime Time ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2019 The Daily Show The Daily Show ( سریال )
در نقش Himself

2019 CNN Tonight CNN Tonight ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent / Himself

2019 Erin Burnett OutFront Erin Burnett OutFront ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2018 CNN Newsroom CNN Newsroom ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2018 Real Time with Bill Maher Real Time with Bill Maher ( سریال )
در نقش Himself - Panelist / Himself - Guest

2017 At This Hour At This Hour ( سریال )
در نقش Himself - Correspondent

2017 The Best Thing I Ever Ate The Best Thing I Ever Ate ( سریال )
در نقش Himself

2017 Deadline: White House Deadline: White House ( سریال )
در نقش Himself - Panelist / Himself - Correspondent

2016 Morning Joe Morning Joe ( سریال )
در نقش Himself

2016 CBS This Morning CBS This Morning ( سریال )
در نقش Himself

2016 Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers ( سریال )
در نقش Himself

2014 Jeopardy! Jeopardy! ( سریال )
در نقش Himself - Video Clue Presenter / Himself - Clue Presenter

2013 Charlie Rose Charlie Rose ( سریال )
در نقش Himself - Guest / Himself - Guest Host

2013 Now with Alex Wagner Now with Alex Wagner ( سریال )
در نقش Himself

2012 Hardball with Chris Matthews Hardball with Chris Matthews ( سریال )
در نقش Himself

2012 Piers Morgan Tonight Piers Morgan Tonight ( سریال )
در نقش Himself

2011 A Matter of Taste: Serving Up Paul Liebrandt A Matter of Taste: Serving Up Paul Liebrandt ( فیلم )
در نقش Himself

2010 Top Chef Top Chef ( سریال )
در نقش Himself - Guest Judge

2009 The Colbert Report The Colbert Report ( سریال )
در نقش Himself

مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)

" معرفی Frank Bruni " بدون دیدگاه.