فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | نویسنده
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
1977 Yritetään yhdessä Yritetään yhdessä ( سریال )
در نقش Himself

1959 Kirjaikkuna Kirjaikkuna ( سریال )
در نقش Himself

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Matti Joensuu " بدون دیدگاه.