مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (2)
2006 Sarhad Paar Sarhad Paar ( فیلم )
در نقش Special Apperance

1998 Very Good Dunya Very Bad Log Very Good Dunya Very Bad Log ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Fakhar E. Alam " بدون دیدگاه.