فیلم های این هنرمند :
پرش به : خودش | قطعه آرشیو
مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (5)
2019 Channel 4 News Channel 4 News ( سریال )
در نقش Herself - Presenter / Herself - Social Affairs Editor / Herself - Co-P

2017 Dispatches Dispatches ( سریال )
در نقش Herself - Reporter

2017 Channel 4 Channel 4's Alternative Election Night (قسمت ویژه سریال)
در نقش Herself - Reporter

2013 Syria: Brides for Sale Syria: Brides for Sale ( فیلم )
در نقش Herself - Reporter

2008 Newsnight Newsnight ( سریال )
در نقش Herself - Reporter

مخفی مخفی نمایش نمایش قطعه آرشیو (1)

" معرفی Jackie Long " بدون دیدگاه.