فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (1)
2006 Angry Ghost Angry Ghost ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)

" معرفی Jack Christopher " بدون دیدگاه.