مشهور در فیلم های :

(2008)
Jazz Hands Isaiah
(2019)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
2019 Jazz Hands Jazz Hands ( فیلم )
در نقش Isaiah

2018 The Next Step The Next Step ( سریال )
در نقش Eldon

2008 Flash of Genius Flash of Genius ( فیلم )
در نقش Bob Jr.

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Isaac Lupien " بدون دیدگاه.