مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (3)
2013 Full Service Full Service ( فیلم کوتاه )
 

2011 I Am Soccer I Am Soccer ( فیلم کوتاه )
 

2008 Only Fooling You Only Fooling You ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)

" معرفی Erich Rumback " بدون دیدگاه.