مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (9)
Bunny Business Bunny Business ( فیلم )
 

2016 Happy Hours Happy Hours ( فیلم کوتاه )
 

2016 The Middle The Middle ( فیلم کوتاه )
 

2015 TRANSforming Randy Wicker TRANSforming Randy Wicker ( فیلم )
 

2012 The Swap Meet That Struck New York The Swap Meet That Struck New York ( فیلم کوتاه )
 

2011 Swap Meet That Struck New York Swap Meet That Struck New York ( فیلم کوتاه )
 

2001 Bira: His Story Bira: His Story ( فیلم کوتاه )
 

1989 Short Distance Short Distance ( فیلم کوتاه )
 

1987 Opening Day Opening Day ( فیلم کوتاه )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (11)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (4)

" معرفی Michael Kasino " بدون دیدگاه.