برنده 6 جایزه ،
مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (1)
2014 Koppa mijin Koppa mijin ( فیلم )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (16)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (2)

" معرفی Yûji Tajiri " بدون دیدگاه.