مشهور در فیلم های :

(1991)
(2019)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)
1991 Coping with Cupid Coping with Cupid ( فیلم کوتاه )
در نقش Blonde 1

1990 The Garden The Garden ( فیلم )
در نقش Eve

1989 The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover ( فیلم )
در نقش 1st Diner's Wife

مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (1)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (3)

" معرفی Yolande Brener " بدون دیدگاه.