مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (4)
2003 Don Quichotte Don Quichotte ( ویدئو )
در نقش Espada

2000 George Balanchine George Balanchine's Jewels ( فیلم داستانی )
در نقش Dancer

2000 Great Performances Great Performances ( سریال )
در نقش Dancer

2000 The Sleeping Beauty The Sleeping Beauty ( فیلم داستانی )
در نقش Pas de cinq des Pierres Précieuses

مخفی مخفی نمایش نمایش خودش (3)
مخفی مخفی نمایش نمایش دست اندرکار (3)

" معرفی Jean-Guillaume Bart " بدون دیدگاه.