مشهور در فیلم های :

(2012)
Law & Order Assistant M.E. Cantor / CSU Technician / CSU Technician Persky
(2003)
(2010)
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (2)
2018 Where the Night Takes You Where the Night Takes You ( فیلم )
 

2017 Frontline Frontline ( سریال )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (2)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (6)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (3)

" معرفی Jason Pugatch " بدون دیدگاه.